fot. bsw-1-3-_Lactuca_serc (800×785) — copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Lactuca serriola (sałata kompasowa)

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

29.07.2004
copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska