fot. SM-20070612-8-Lactuca_serriola-02 (544×804) — copyright © by Michał Smoczyk
znalezisko sm.070612-8
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Lactuca serriola (sałata kompasowa)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

12.06.2007, Lubuski Przełom Odry, Owczary
copyright © by Michał Smoczyk