takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Artemisia vulgaris L

bylica pospolita
Artemisia vulgaris

31.07.2002, Juszczyn; copyright © by Antoni Mielnikow

Artemisia vulgaris
Artemisia vulgaris
Artemisia vulgaris (bylica pospolita)
Artemisia campestris

pokrój i fragment systemu korzeniowego

Artemisia vulgaris (bylica pospolita)
Artemisia vulgaris (bylica pospolita)
Artemisia vulgaris (bylica pospolita)

koszyczki

występowanie

Artemisia campestris
wystepowanie
o mapie występowania
Pospolita. Miejsca ruderalne, przydroża, miedze, pola, aluwia nadrzeczne.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe

Wymagania: światło · pełne słońce · woda · gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #3):
• bez odmiany · ‘Aureovariegata’ · ‘Oriental Limelight’ · ‘Variegata’

znalezisko 00010000.10_13_64.jmak - Artemisia vulgaris (bylica pospolita); ogr. zielny; Niemcy

2f · 00010000.10_13_64.jmak
leg. Jarosław Makowski
/ogr. zielny; Niemcy/

znalezisko 20111029.11.js - Artemisia vulgaris (bylica pospolita)

2f · 20111029.11.js
leg. Jacek Soboń
/cv. Oriental Limelight/

znalezisko 20090704.42.js - Artemisia vulgaris (bylica pospolita)

2f · 20090704.42.js
leg. Jacek Soboń
/cv. Aureovariegata/