takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Artemisia vulgaris L

bylica pospolita
Artemisia vulgaris
31.07.2002, Juszczyn; copyright © by Antoni Mielnikow
Artemisia vulgaris
Artemisia vulgaris
Artemisia vulgaris (bylica pospolita)
Artemisia campestris
pokrój i fragment systemu korzeniowego
Artemisia vulgaris (bylica pospolita)
Artemisia vulgaris (bylica pospolita)
Artemisia vulgaris (bylica pospolita)
koszyczki

występowanie

Artemisia campestris
wystepowanie
o mapie występowania
Pospolita. Miejsca ruderalne, przydroża, miedze, pola, aluwia nadrzeczne.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe

Wymagania: światło · pełne słońce · woda · gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #3):
• bez odmiany · ‘Aureovariegata’ · ‘Oriental Limelight’ · ‘Variegata’

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.10_13_64.jmak - Artemisia vulgaris (bylica pospolita); ogr. zielny; Niemcy
jmak.10_13_64
leg. Jarosław Makowski
/ogr. zielny; Niemcy/ #2
znalezisko 20111029.11.js - Artemisia vulgaris (bylica pospolita)
js.111029-11
leg. Jacek Soboń
/cv. Oriental Limelight/ #2
znalezisko 20090704.42.js - Artemisia vulgaris (bylica pospolita)
js.090704-42
leg. Jacek Soboń
/cv. Aureovariegata/ #2