takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Artemisia vulgaris L

bylica pospolita
Artemisia vulgaris
31.07.2002, Juszczyn; copyright © by Antoni Mielnikow
Artemisia vulgaris
Artemisia vulgaris
Artemisia vulgaris (bylica pospolita)
Artemisia campestris
pokrój i fragment systemu korzeniowego
Artemisia vulgaris (bylica pospolita)
Artemisia vulgaris (bylica pospolita)
Artemisia vulgaris (bylica pospolita)
koszyczki

występowanie

Artemisia campestris
wystepowanie
o mapie występowania
Pospolita. Miejsca ruderalne, przydroża, miedze, pola, aluwia nadrzeczne.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe

Wymagania: światło · pełne słońce · woda · gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #3):
• bez odmiany · ‘Aureovariegata’ · ‘Oriental Limelight’ · ‘Variegata’

znalezisko 00010000.10_13_64.jmak - Artemisia vulgaris (bylica pospolita); ogr. zielny; Niemcy
2f · 00010000.10_13_64.jmak
leg. Jarosław Makowski
/ogr. zielny; Niemcy/
znalezisko 20111029.11.js - Artemisia vulgaris (bylica pospolita)
2f · 20111029.11.js
leg. Jacek Soboń
/cv. Oriental Limelight/
znalezisko 20090704.42.js - Artemisia vulgaris (bylica pospolita)
2f · 20090704.42.js
leg. Jacek Soboń
/cv. Aureovariegata/
literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 p.165 [71.7]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.292 [16.12]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.676 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.485 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.504 [9]
· Tzvelev N.N., 1994 — Flora Partis Europaeae URSS. T.7 p.150+158 [86.7]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.532 [11]
· Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. p.95 [81]
· Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1961 — Flora URSS. T.26 p.438 [85.26]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.310+310i+374 [80]
· Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.180 [150.4]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.691 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 07.02.2016 · powstała/was created 08.10.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Artemisia_vulgaris.htm"> Artemisia vulgaris (bylica pospolita) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>