antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Bryonia alba L.

przestęp biały
na stronie — występowanie
Bryonia alba
09.07.2002, Wrocław, nad Ślężą; copyright © by Michał Smoczyk
Bryonia alba
09.07.2002, Wrocław, nad Ślężą; copyright © by Michał Smoczyk
Bryonia alba
pęd z owocami
Bryonia alba
kwiat męski

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsty. Zarośla, miejsca ruderalne, dawniej uprawiany.

Bylina, pnącze.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa wschodnia i Azja zachodnia [czas przybycia na teren Polski: XVIIw. (introdukcja), 1824r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym