antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Lamium album L.

jasnota biała
na stronie — występowanie