takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rumex crispus L.

szczaw kędzierzawy
na stronie — opis · zmienność · występowanie · znaleziska
Rumex crispus (szczaw kędzierzawy)
liście; 07.05.2003, Warszawa, łąka; copyright © by Barbara Łotocka
Rumex crispus (szczaw kędzierzawy)
pokrój z owocami
Rumex crispus (szczaw kędzierzawy)
okółki z młodymi owocami
Rumex crispus (szczaw kędzierzawy)
kwiatostan
Rumex crispus siewka (rozwój szczawiu kędzierzawego)
młoda roślina
Rumex crispus siewka (rozwój szczawiu kędzierzawego)
liść młodej rośliny, widok od spodu
Rumex crispus (szczaw kędzierzawy)
XL
Rumex crispus (szczaw kędzierzawy)
XL
Rumex crispus (szczaw kędzierzawy)
owoce |||| 3D
Bylina o wrzecionowatym korzeniu, w górze zgrubiałym i podzielonym na kilka krótkich szyjek.

space

Liście odziomkowe o ogonku nie dłuższym od blaszki, do 35 cm długości i 8 cm szerokości, blaszka liściowa podługowatolancetowata wąskolancetowata najszersza w połowie lub poniżej, u nasady klinowata do zwężającej się, zaokrąglonej lub uciętej; spodem nagie lub delikatnie brodawkowane wzdłuż nerwów; brzegiem zwykle silnie falisto karbowana, kędzierzawa. Nerwacja zwykle z bocznymi nerwami skośnie skierowanymi ku szczytowi liścia.

space

Kwiatostan typowo niebogato rozgałęziony, gałązki skośnie ostające lub przyciśnięte do osi głównej, zwykle bez rozgałęzień kolejnego rzędu; podsadki tylko w dolnej części. Nibyokółki w dole zwykle rozsunięte, w górze kwiatostanu przylegają do siebie.

space

Niełupki 2-3 mm długości, brązowe (ciemnobrązowe).

Kwitnienie od lipca do sierpnia.

zmienność

Gatunek o bardzo dużej zmienności. Poszczególne populacje i egzemplarze mogą różnić się między innymi: wielkością i kształtem wewnętrznych listków okwiatu; kwiatostan może różnić się zwartością i formą rozgałęzień; liście mogą różnić się kształtem, stopniem kędzierzowatości oraz żyłkowaniem.

space

występowanie

Rumex crispus (szczaw kędzierzawy)
wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek pospolity na całym niżu i w niższych położeniach górskich.

space

Doliny rzek i cieków, tereny ruderalne, ugory, skraje dróg, miejsca wypasu i przebywania bydła. Częsty chwast na pastwiskach, polach uprawnych i podmokłych łąkach.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:

space_elw

znalezisko 20030507.5.bl - Rumex crispus (szczaw kędzierzawy); Warszawa, łąka
7f · 20030507.5.bl
leg. Barbara Łotocka
/Warszawa, łąka/
znalezisko 20090628.17.sm - Rumex crispus (szczaw kędzierzawy); Równina Torzymska, Rzepin
3f · 20090628.17.sm
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Rzepin/
znalezisko 20101112.1.10 - Rumex crispus (szczaw kędzierzawy); Wrocław
20f · 20101112.1.10
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.326 [71.2]
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.104 [16.3II]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.117 [15]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.88 [3]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.231 [40]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.122 [9]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.125 [11]
· Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.105+112+117 [86.9]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.677 [17]
· Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. p.39 [81]
· Komarov, V.L., 1936 — Flora URSS. T.5 p.461+t26 [85.5]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.56+58i+362+365 [80]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.105 [150.1]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 26.11.2014 · powstała/was created 12.07.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Rumex_crispus.htm"> Rumex crispus (szczaw kędzierzawy) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>