fot. SM-20090628-17-Rumex_crispus-02_v2 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Rumex crispus (szczaw kędzierzawy)

on This page when logged in
you will see 4.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

okółki z młodymi owocami
28.06.2009, Równina Torzymska, Rzepin · copyright © by Michał Smoczyk