atlas-roslin.pl

Rumex L.

szczaw

oznaczanie

Sprawdź też stronę szczaw (s.l) (Rumex s.l.) bo rodzaj ten w szerokim ujęciu jest dzielony na trzy mniejsze rodzaje.
W miejscach, gdzie występują różne gatunki obok siebie, tworzą się mieszańce międzygatunkowe o cechach pośrednich lub bardziej zbliżonych do jednego z rodziców. Rozpoznajemy je po silnie obniżonej płodności — owoce nie są wytwarzane lub są puste, okrywy w kwiatostanach nietrwałe, zwykle opadają przed pełnym dojrzeniem, często są nierówne i niesymetryczne.
Gatunki w tym rodzaju mają 6 działek okwiatu po 3 w okółku. Zewnętrzne są zwykle nieznaczne. Trzy wewnętrzne są znacznie powiększone w czasie dojrzewania owocu i ich wygląd ma duże znaczenie przy oznaczaniu. Często są one opatrzone pokaźnym guzem u nasady (czasem różnym na poszczególnych działkach). Brzeg działek wewnętrznych może być ząbkowany i posiadać różne wyrostki, czasem kolczaste. Cechy te należy obserwować w fazie dojrzewania lub dojrzałości owoców.

space

Ważna też jest obserwacja kształtu i nasady blaszki u liści odziomkowych (o ile takie są zachowane w czasie owocowania).

klucz do oznaczania rodzaju Rumex (wąsko ujętego)

  
↓nie(z) bez guzów
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
  
    
↓nie(z) koniec szypułki banieczkowaty
Rumex alpinus (szczaw alpejski)
liście
Rumex alpinus (szczaw alpejski)
Rumex alpinus (szczaw alpejski)
3D
owoce
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
· Liście odziomkowe tępe, w nasadzie sercowate, nie więcej jak 1.3(-1.5) × dłuższe niż szersze.
Rumex alpinus (szczaw alpejski)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Roślina górska. Występuje w miejscach podmokłych, przy ciekach wodnych w ziołoroślach, w miejscach bogatych w związki azotu, głównie na stanowiskach antropogenicznych, przy zabudowaniach, w miejscach wypasu i koszarowania bydła lub owiec, bardzo rzadko na stanowiskach o charakterze naturalnym.
    
    
↑nie (z) koniec szypułki stożkowaty
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· liście odziomkowe i dolne łodygowe w nasadzie sercowate, zaokrąglone lub klinowate, przynajmniej 1.5(-2)× dłuższe niż szersze
    
      
↓nie(z) nasada liści głęboko sercowato wycięta
Rumex aquaticus (szczaw wodny)
liście
Rumex aquaticus (szczaw wodny)
trójkątno-językowate owoce, bez guzków lub ze szczątkowymi
Rumex aquaticus (szczaw wodny)
owoce
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ko ...
· Szypułka kwiatu bez widocznego stawu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
Rumex aquaticus (szczaw wodny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Nieczęsty. Brzegi wód płynących i stojących, rzek, potoków, stawów.
      
      
↑nie (z) nasada liści nie jest głęboko sercowato wycięta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym g ...
· Szypułka kwiatu z widocznym stawem.
      
        
↓nie(z) działki nerkowate, sercowate
Rumex longifolius (szczaw domowy)
pokrój
Rumex longifolius (szczaw domowy)
owoce z nitkowatymi szypułkami i szczątkowym guzkiem na jednej z działek
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ...
· Szypuła owocu nitkowata.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
Rumex longifolius (szczaw domowy)
antropofit zadomowiony we florze Polski
  Bardzo rzadki. Tereny ruderalne, ugory, niekoszone łąki, przydroża, przychacia; zwykle na glebach wilgotnych lub podmokłych.
        
        
↑nie (z) działki okrągłe
Rumex patientia (szczaw żółty)
Rumex patientia (szczaw żółty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
  Bardzo rzadki; zdziczały z dawnych upraw (jest to bardzo rzadko uprawiane warzywo wieloletnie). W ciepłych rejonach, na stanowiskach ruderalnych, terenach kolejowych, przydrożach, przy ciekach wodnych.
        
  
↑nie (z) z guzem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
  
    
↓nie(z) okrywa wyraźnie ząbkowana
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
    
      
↓nie(z) liście krępe
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
liście
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
3D
owoce
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu st ...
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek pospolity na całym niżu i w górach. Preferuje siedliska zasobne w azot, wilgotne do podmokłych. Tereny ruderalne, ugory, skraje dróg, zmienione przez człowieka brzegi wód, jako chwast w uprawach, na pastwiskach.
      
      
↑nie (z) liście wydłużone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w prz ...
· Listki okwiatu ze szczeciniastymi ząbkami.
      
        
↓nie(z) wszystkie liście długoogonkowe
Rumex ucranicus (szczaw ukraiński)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
· Wewnętrzne listki okwiatu 2 (2.5) mm długości, z 3 (4) ząbkami po każdej stronie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
Rumex ucranicus (szczaw ukraiński)
wystepowanie
syn. Rumex ucrainicus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Rzadki. Na wilgotnych, piaszczystych brzegach rzek.
        
        
↑nie (z) liście w górze łodygi krótkoogonkowe lub siedzące
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Wewnętrzne listki okwiatu z 2 – 3 ząbkami po każdej stronie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
        
          
↓nie(z) listki okwiatu szersze, ząbki dłuższe
Rumex maritimus (szczaw nadmorski)
Rumex maritimus (szczaw nadmorski)
Rumex maritimus
pokrój
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej ...
· Owocostan złotożółty, zbity (jedynie w dole nieco luźniejszy).
Rumex maritimus (szczaw nadmorski)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Częsty. Namuliska, brzegi wód; w miejscach zasobnych w azot i wilgotnych; także w ±zasolonych.
          
          
↑nie (z) listki bardziej wydłużone, ząbki krótsze
Rumex palustris (szczaw błotny)
Rumex palustris (szczaw błotny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wers ...
· Owocostan dojrzały brązowozielony, przynajmniej w dole luźny, z oddalonymi pseudookółkami owoców.
Rumex palustris (szczaw błotny)
wystepowanie
syn. Rumex paluster · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Częsty. Namuliska, brzegi stawów i temu podobne tereny zruderalizowane; gleba wilgotna lub podmokła, żyzna, mniej lub bardziej zasolona.
          
    
↑nie (z) okrywa nie ząbkowana
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
    
      
↓nie(z) liście b. duże, płaskie, nasada klinowata
Rumex hydrolapathum
kępa
Rumex hydrolapathum (szczaw lancetowaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· Wewnętrzne listki okrywy szeroko trójkątne, 5 – 7 mm długości i 4.5 – 5.5 mm szerokości.
Rumex hydrolapathum (szczaw lancetowaty)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Częsty na niżu Polski. Brzegi różnych wód stojących lub bardzo wolno płynących, starorzeczy, stawów; preferuje wody żyzne, z większą zawartością wapnia.
      
      
↑nie (z) liście mniejsze
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajd ...
      
        
↓nie(z) liście niemal okrągłę
Rumex confertus
Rumex confertus
Rumex confertus (szczaw omszony)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania k ...
· Działki szersze niż dłuższe.
Rumex confertus (szczaw omszony)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze Polski
  Dość częsty. Łąki i zarośla wzdłuż Wisły i jej wschodnich dopływów, przydroża, rowy, tereny ruderalne, kolejowe.
        
        
↑nie (z) liście wydłużone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostęp ...
        
          
↓nie(z) listki okrywy ze zredukowanym guzkiem lub bez
Rumex longifolius (szczaw domowy)
pokrój
Rumex longifolius (szczaw domowy)
owoce z nitkowatymi szypułkami i szczątkowym guzkiem na jednej z działek
Rumex longifolius (szczaw domowy)
owoce, widoczny jeden szczątkowy guzek
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta do ...
Rumex longifolius (szczaw domowy)
antropofit zadomowiony we florze Polski
  Bardzo rzadki. Tereny ruderalne, ugory, niekoszone łąki, przydroża, przychacia; zwykle na glebach wilgotnych lub podmokłych.
          
          
↑nie (z) guzki większe, przynajmniej na jednym listku okrywy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się p ...
          
            
↓nie(z) pseudookółki owoców zbite
Rumex conglomeratus (szczaw skupiony)
XL
Rumex conglomeratus (szczaw skupiony)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajdu ...
· Największy guzek jest bardzo znaczny, szerokości listka okrywy i zakrywający go niemal w całości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
Rumex conglomeratus (szczaw skupiony)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Częsty. Wilgotne zarośla, łąki, rowy, brzegi wód, wilgotne tereny ruderalne. Na glebach ciężkich, zasobnych, mniej lub bardziej wilgotnych.
            
            
↑nie (z) pseudookółki owoców luźniejsze
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· Listki okrywy (1.5) 2 – 3× dłuższe niż największy z guzków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta do ...
            
              
↓nie(z) listki okrywy jajowate do okrągło-jajowatych
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
              
                
↓nie(z) dolne liście bardziej wydłużone
Rumex crispus (szczaw kędzierzawy)
kwiatostan; liść
Rumex crispus (szczaw kędzierzawy)
okółki z młodymi owocami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· Listki okrywy 3.5 – 5 (6.5) mm długości z pokaźnym, wcześnie rozwiniętym, guzkiem, dłuższym niż połowa okrywy.
Rumex crispus (szczaw kędzierzawy)
wystepowanie
(potocznie: kobylak) · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek pospolity na całym niżu i w niższych położeniach górskich. Preferuje siedliska wilgotne, żyzne, gleby gliniaste. Doliny rzek i cieków, tereny ruderalne, ugory, skraje dróg, miejsca wypasu i przebywania bydła. Częsty chwast na pastwiskach, polach uprawnych i podmokłych łąkach.
                
                
↑nie (z) liście mniej wydłużone
Rumex patientia (szczaw żółty)
Rumex patientia (szczaw żółty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· Listki okrywy (4) 5 – 6.5 (8) mm długości; guzek mały, późno się rozwijający.
  Bardzo rzadki; zdziczały z dawnych upraw (jest to bardzo rzadko uprawiane warzywo wieloletnie). W ciepłych rejonach, na stanowiskach ruderalnych, terenach kolejowych, przydrożach, przy ciekach wodnych.
                
              
↑nie (z) listki okrywy trójkątne do wąsko-trójkątnych
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
              
                
↓nie(z) listki okrywy kuse
Rumex sanguineus (szczaw gajowy)
Rumex sanguineus (szczaw gajowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
Rumex sanguineus (szczaw gajowy)
wystepowanie
(potocznie: szczaw krwisty) · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Częsty. Wilgotne lasy liściaste, leśne źródliska, zarośla, cieniste i wilgotne leśne przydroża.
                
                
↑nie (z) listki okrywy normalne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
                
                  
↓nie(z) listki okrywy szeroko-trójkątne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
Rumex ×heterophyllus (szczaw różnolistny)
syn. Rumex hydrolapathum × aquaticus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Brzegi wód, zwykle w zaroślach szuwarowych.
                  
                  
↑nie (z) listki okrywy wydłużone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· Listki okrywy wąsko trójkątne lub wąsko języczkowate, wyciągnięte, co najwyżej 4 (5) mm długości i 2.5 mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Ten podgatunek jest częsty na całym obszarze kraju.
                  
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

Rumex obtusifolius · szczaw tępolistny »1

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
szczaw tępolistny (Rumex obtusifolius)
wystepowanie
o mapie występowania
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
3D
owoce
Blaszka liściowa liści odziomkowych ok. 2× dłuższa niż szersza, ±płaska, eliptyczna do jajowatej, w nasadzie płytko sercowata, na szczycie tępo szpiczasta.

space

Gatunek pospolity na całym niżu i w górach. Preferuje siedliska zasobne w azot, wilgotne do podmokłych. Tereny ruderalne, ugory, skraje dróg, zmienione przez człowieka brzegi wód, jako chwast w uprawach, na pastwiskach.

Rumex crispus · szczaw kędzierzawy »1

(potocznie: kobylak)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
szczaw kędzierzawy (Rumex crispus)
wystepowanie
o mapie występowania
Rumex crispus (szczaw kędzierzawy)
okółki z młodymi owocami
Blaszka liści odziomkowych podługowatolancetowata, u nasady klinowata do zaokrąglonej lub uciętej, brzegiem zwykle silnie falisto karbowana, kędzierzawa.

space

Rumex hydrolapathum · szczaw lancetowaty

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
szczaw lancetowaty (Rumex hydrolapathum)
wystepowanie
o mapie występowania
Rumex hydrolapathum (szczaw lancetowaty)
Bylina 100 – 250 cm wysokości. Liście odziomkowe płaskie, z klinowatą nasadą, bardzo duże, 50 – 70 (100) cm długości i do 20 cm szerokości; żyłki boczne odchodzą pod kątem prawie prostym.

space

Częsty na niżu Polski. Brzegi różnych wód stojących lub bardzo wolno płynących, starorzeczy, stawów; preferuje wody żyzne, z większą zawartością wapnia.

Rumex conglomeratus · szczaw skupiony

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
szczaw skupiony (Rumex conglomeratus)
wystepowanie
o mapie występowania
Zwykle rozgałęziona już od podstawy.

space

Wewnętrzne listki okrywy wydłużone jajowate, 2.5 – 3.2 × 1 – 1.7 mm; całobrzegie lub z parą nieznacznych ząbków; nieco szersze od niełupki. Guzek na każdym listku okrywy, znaczny, szerokości listka i zakrywający go niemal w całości.

space

Rumex sanguineus · szczaw gajowy

(potocznie: szczaw krwisty)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
szczaw gajowy (Rumex sanguineus)
wystepowanie
o mapie występowania
Rumex sanguineus (szczaw gajowy)
Bylina rozgałęziona w górze, zwykle tylko jednokrotnie. Liście odziomkowe jajowato-lancetowate, w nasadzie zaokrąglone lub płytko sercowate.

space

Szypułki owoców wyraźnie dłuższe od listków okrywy. Wewnętrzne listki okrywy języczkowate, 3 – 4 mm długości i 0.5 – 1.5 mm szerokości, różnej szerokości, najszersza ±tak szeroka jak niełupka, pozostałe dwa mniejsze listki węższe od niełupki o 1/4 – 1/3, przykrywają ją częściowo; całobrzegie; zwykle guzek tylko na jednym, największym listku, duży, często szerszy od listka.

space

Rumex maritimus · szczaw nadmorski

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
szczaw nadmorski (Rumex maritimus)
wystepowanie
o mapie występowania
Roślina jednoletnia, 10 – 50 (70) cm wysokości. Liście w dole łodygi wąsko lancetowate, z obu końców zwężone, do 30 cm długości i 4 cm szerokości, długoogonkowe. W górze łodygi na coraz krótszych ogonkach.

space

Wewnętrzne listki okwiatu 2.5 (3) mm długości i 1.5 – 2 mm szerokości, jajowato-trójkątne; przynajmniej niektóre ząbki dłuższe od niepodzielonej części listka; guzki na wszystkich działkach, wąskie, wrzecionowate, zaostrzone w górze; szypułki owoców cienkie, wiotkie. Pylniki 0.4 – 0.6 mm długości. Niełupki 1 – 1.3 mm długości, najszersze około połowy.

space

Rumex confertus · szczaw omszony

antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]
szczaw omszony (Rumex confertus)
wystepowanie
o mapie występowania
Rumex confertus
Cała roślina owłosiona, szczególnie gęsto jest owłosiony spód liści, na nerwach.

space

Wewnętrzne działki okrywy szersze niż dłuższe, okrągło jajowate do nerkowatych, 6 – 11 mm szerokości, brzegiem drobno ale wyraźnie ząbkowane; wyraźny guzek tylko na jednym listku, wrzecionowaty.

space

Rumex aquaticus · szczaw wodny

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
szczaw wodny (Rumex aquaticus)
wystepowanie
o mapie występowania
Rumex aquaticus (szczaw wodny)
owoce
Dolne liście podługowatotrójkątne, 2 – 3 (5)× tak długie jak szerokie, w nasadzie głęboko sercowato wycięte, duże, blaszka do 50 cm długości i 25 cm szerokości; ±płaskie.

space

Nieczęsty. Brzegi wód płynących i stojących, rzek, potoków, stawów.

Rumex palustris · szczaw błotny

Rumex paluster
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
szczaw błotny (Rumex palustris)
wystepowanie
o mapie występowania
Rumex palustris (szczaw błotny)
Dolne liście wąsko lancetowate, z klinowatą nasadą, do 20 cm długości i 3 cm szerokości.

space

Wewnętrzne listki okwiatu 3 – 3.5 (4) × 1.2 – 1.5 mm, wąskojęzyczkowate; najdłuższe ząbki krótsze niż długość listka; guzki na wszystkich działkach, duże, jajowate, w górze tępe. Szypułka owocu gruba i sztywna. Pylniki 0.9 – 1.3 mm długości. Niełupki 1.4 – 1.6 mm długości, najszersze bliżej nasady.

space

Rumex ucranicus · szczaw ukraiński

Rumex ucrainicus
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — EN–zagrożony
szczaw ukraiński (Rumex ucranicus)
wystepowanie
o mapie występowania
Roślina jednoroczna lub dwuletnia; tworzy rozgałęzione kępki z pokładających się pędów, 5 – 25 cm wysokości.

space

Kwiatostan zaczyna się niemal od podstawy łodygi. Wewnętrzne listki okwiatu 2 (2.5) mm długości, z 3 (4) szczecinowatymi ząbkami po każdej stronie, z dobrze rozwiniętymi guzkami na każdej działce.

space

Rumex alpinus · szczaw alpejski

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
szczaw alpejski (Rumex alpinus)
wystepowanie
o mapie występowania
Rumex alpinus (szczaw alpejski)
3D
owoce
Blaszka liści odziomkowych 1 – 1.5× dłuższa niż szersza, tępo zakończona, zaokrąglona, nasada szeroko i głęboko sercowato wycięta.

space

Wewnętrzne listki okwiatu sercowate do jajowatych, całobrzegie, bez guzków.

space

Rumex longifolius · szczaw domowy

antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
kenofit, zadomowiony [234]
szczaw domowy (Rumex longifolius)
Rumex longifolius (szczaw domowy)
owoce z nitkowatymi szypułkami i szczątkowym guzkiem na jednej z działek
Dolne liście lancetowate do szerokoeliptycznych, przynajmniej 3 – 4× dłuższe niż szersze; w nasadzie klinowate, nie sercowate; zwykle wyraźnie kędzierzawe lub na brzegu pofalowane.

space

Bardzo rzadki. Tereny ruderalne, ugory, niekoszone łąki, przydroża, przychacia; zwykle na glebach wilgotnych lub podmokłych.

Rumex ×heterophyllus · szczaw różnolistny

Rumex hydrolapathum × aquaticus
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Utrwalony mieszaniec szczawiu wodnego (Rumex aquaticus) i szczawiu lancetowatego (Rumex hydrolapathum) o cechach mniej lub bardziej zbliżonych do jednego z rodziców.

space

Brzegi wód, zwykle w zaroślach szuwarowych.

Rumex patientia (szczaw żółty)
Dolne liście lancetowate do szerokoeliptycznych, przynajmniej 3 – 4× dłuższe niż szersze; w nasadzie zaokrąglone lub klinowate do płytko sercowatych.

space

Bardzo rzadki; zdziczały z dawnych upraw (jest to bardzo rzadko uprawiane warzywo wieloletnie). W ciepłych rejonach, na stanowiskach ruderalnych, terenach kolejowych, przydrożach, przy ciekach wodnych.

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Rumex s.l. (szczaw (s.l))kl 1980
Rumex crispus (szczaw kędzierzawy)
3D
owoce
Rośliny zielne, rzadko półkrzewy. Jednopienne lub dwupienne — rodzaj szczaw (s.l) (Rumex s.l.) w szerokim ujęciu jest dzielony na trzy mniejsze rodzaje; w takim ujęciu, prezentowanym na tej stronie, do ściśle ujętego rodzaju Rumex należą gatunki jednopienne o kwiatach obupłciowych i z dobrze zróżnicowanymi listkami okwiatu (patrz niżej).

space

Kwiatostan wydłużony, zwykle wcale lub słabo ulistniony, często silnie rozgałęziony, gałązki kwiatostanu czasem wyrastają w pęczkach. Kwiatostany elementarne to pęczki, w kątach liści lub liści zredukowanych do samych gatek; szypułka kwiatowa ze stawem. Kwiaty obupłciowe lub jednopłciowe.

space

Pręcików 6, rozmieszczone po dwa nad każdą działką zewnętrzną. Szyjek słupka trzy, odgięte wzdłuż kantów zalążni, znamiona silnie nitkowato podzielone, pędzelkowate.

space