atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Rumex ×heterophyllus SCHULTZ [🔉 ru·meks *]

szczaw różnolistny
Rumex hydrolapathum × aquaticus
Rumex Rumex Rumex RumexRumexszczaw ukraiński (Rumex ucranicus)szczaw dziurkowany (Rumex bucephalophorus)
wystepowanie
Rumex aquaticus · szczaw wodny
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
×
wystepowanie
Rumex hydrolapathum · szczaw lancetowaty
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Rumex (szczaw)kl 667
Utrwalony mieszaniec szczawiu wodnego (Rumex aquaticus) i szczawiu lancetowatego (Rumex hydrolapathum) o cechach mniej lub bardziej zbliżonych do jednego z rodziców.
Bylina do 150 cm wysokości.

space

Listki okrywy wąsko trójkątne lub wąsko języczkowate, wyciągnięte, co najwyżej 4 (5) mm długości i 2.5 mm szerokości (to we Florze Czech, u Rothmalera trójkątne, 5.5 – 8 × 4.5 – 5 mm, we Florze Polski jajowatotrójkątne, ok. 7 × 5 mm); w nasadzie często nieco sercowate, wszystkie z wrzecionowatymi guzkami, rozmaicie rozwiniętymi (czasem nieznacznymi). Zewnętrzne listki okwiatu poziomo odstające.

space

występowanie

Brzegi wód, zwykle w zaroślach szuwarowych.