takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rumex ×heterophyllus SCHULTZ

szczaw różnolistny
Rumex hydrolapathum × aquaticus

cechy charakterystyczne

Utrwalony mieszaniec szczawiu wodnego (Rumex aquaticus) i szczawiu lancetowatego (Rumex hydrolapathum) o cechach mniej lub bardziej zbliżonych do jednego z rodziców.
Bylina do 150 cm wysokości.

space

Listki okrywy wąsko trójkątne lub wąsko języczkowate, wyciągnięte, co najwyżej 4(5) mm długości i 2.5 mm szerokości (to we Florze Czech, u Rothmalera trójkątne, 5.5-8 × 4.5-5 mm, we Florze Polski jajowatotrójkątne, ok. 7 × 5 mm); w nasadzie często nieco sercowate, wszystkie z wrzecionowatymi guzkami, rozmaicie rozwiniętymi (czasem nieznacznymi). Zewnętrzne listki okwiatu poziomo odstające.

space

występowanie

Brzegi wód, zwykle w zaroślach szuwarowych.
literatura · references
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.99 [16.3II]
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.313k [71.2]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.122 [9]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.230 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.117 [15]
· Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.117 [86.9]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 26.11.2014 · powstała/was created 16.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Rumex_xheterophyllus.htm"> Rumex ×heterophyllus (szczaw różnolistny) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>