takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rumex ×heterophyllus SCHULTZ

szczaw różnolistny
Rumex hydrolapathum × aquaticus

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu: Rumex (szczaw)kl 667
Utrwalony mieszaniec szczawiu wodnego (Rumex aquaticus) i szczawiu lancetowatego (Rumex hydrolapathum) o cechach mniej lub bardziej zbliżonych do jednego z rodziców.
Bylina do 150 cm wysokości.

space

Listki okrywy wąsko trójkątne lub wąsko języczkowate, wyciągnięte, co najwyżej 4(5) mm długości i 2.5 mm szerokości (to we Florze Czech, u Rothmalera trójkątne, 5.5-8 × 4.5-5 mm, we Florze Polski jajowatotrójkątne, ok. 7 × 5 mm); w nasadzie często nieco sercowate, wszystkie z wrzecionowatymi guzkami, rozmaicie rozwiniętymi (czasem nieznacznymi). Zewnętrzne listki okwiatu poziomo odstające.

space

występowanie

Brzegi wód, zwykle w zaroślach szuwarowych.