efemerofit [24][234]

Rumex bucephalophorus L.

szczaw dziurkowany
na stronie — występowanie