efemerofit [24][234]

Rumex triangulivalvis (Desner) Rech. f.

szczaw trójkątnodziałkowy