fot. pk-Rumex_triangulivialis_1a_OB_Kbh_DK_07._14 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 8.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Rumex triangulivalvis (szczaw trójkątnodziałkowy)

on This page when logged in
you will see 8.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.2014, OB Kopenhaga · copyright © by Paweł Kalinowski

« Rumex triangulivalvis (szczaw trójkątnodziałkowy)