fot. pk-Rumex_triangulivialis_1a_OB_Kbh_DK_07._14 (638×866) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Rumex triangulivalvis (szczaw trójkątnodziałkowy)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.2014, OB Kopenhaga
copyright © by Paweł Kalinowski