takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Rumex ucranicus Besser ex SPRENG.

szczaw ukraiński
Rumex ucrainicus auth.
Rumex ucranicus (szczaw ukraiński)
21.08.1873, Zajęczniki, gm. Drohiczyn, woj. podlaskie; copyright © by arkusz zielnikowy ze zbiorów WA; fot. M. Graniszewska, P. Kalinowski XL

cechy charakterystyczne

Roślina jednoroczna lub dwuletnia, Tworzy rozgałęzione kępki z pokładających się pędów, 5-25 cm wysokości. Łodygi leżące lub podnoszące się; w czasie owocowania czerwone.

space

Kwiatostan zaczyna się niemal od podstawy łodygi. Wewnętrzne listki okwiatu 2(2.5) mm długości, z 3(4) szczecinowatymi ząbkami po każdej stronie, z dobrze rozwiniętymi guzkami na każdej działce. Niełupki zielonawobrązowe, pomarańczowobrązowe.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki. Na wilgotnych, piaszczystych brzegach rzek.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B1. zasięg występowania (EOO) <5000km2:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (iv) liczby dojrzałych osobników.