takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Rumex ucranicus Besser ex SPRENG.

szczaw ukraiński
Rumex ucrainicus auth.
Rumex ucranicus (szczaw ukraiński)
21.08.1873, Zajęczniki, gm. Drohiczyn, woj. podlaskie; copyright © by arkusz zielnikowy ze zbiorów WA; fot. M. Graniszewska, P. Kalinowski XL

cechy charakterystyczne

Roślina jednoroczna lub dwuletnia, Tworzy rozgałęzione kępki z pokładających się pędów, 5-25 cm wysokości. Łodygi leżące lub podnoszące się; w czasie owocowania czerwone.

space

Kwiatostan zaczyna się niemal od podstawy łodygi. Wewnętrzne listki okwiatu 2(2.5) mm długości, z 3(4) szczecinowatymi ząbkami po każdej stronie, z dobrze rozwiniętymi guzkami na każdej działce. Niełupki zielonawobrązowe, pomarańczowobrązowe.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki. Na wilgotnych, piaszczystych brzegach rzek.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B1. zasięg występowania (EOO) <5000km2:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

literatura · references
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.92 [16.3II]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.115 [15]
· Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.106k+116 [86.9]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.666 [17]
· Komarov, V.L., 1936 — Flora URSS. T.5 p.480+t27 [85.5]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.107 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.85 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 26.11.2014 · powstała/was created 16.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Rumex_ucranicus.htm"> Rumex ucranicus (szczaw ukraiński) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>