takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rumex sanguineus L.

szczaw gajowy (potocznie: szczaw krwisty)
Rumex sanguineus (szczaw gajowy)
07.07.2009, ok. Lubska, woj.lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Rumex sanguineus (szczaw gajowy)
Rumex sanguineus (szczaw gajowy)
Rumex sanguineus (szczaw gajowy)
Rumex sanguineus (szczaw gajowy)
Rumex sanguineus (szczaw gajowy)
Rumex sanguineus (szczaw gajowy)

cechy charakterystyczne

Bylina 50-100(120) cm wysokości, z licznymi korzeniami przybyszowymi; rozgałęziona w górze, zwykle tylko jednokrotnie.

space

Kwiatostan luźny, z oddalonymi pozornymi okółkami; zwykle ulistniony tylko w dolnej połowie i to skąpo.

space

Niełupki do 2 mm długości, ciemnobrązowe.

space

występowanie

Rumex sanguineus (szczaw gajowy)
wystepowanie
o mapie występowania
Częsty. Wilgotne lasy liściaste, leśne źródliska, zarośla, cieniste i wilgotne leśne przydroża.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

wymagania i uprawa

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — cień • woda — gleba wilgotna • odczyn — gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże żyzne

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090707.5.pkob - Rumex sanguineus (szczaw gajowy); ok. Lubska, woj.lubuskie
090707-5
leg. Piotr Kobierski
/ok. Lubska, woj.lubuskie/ #14
znalezisko 20130000.W44_13.13 - Rumex sanguineus (szczaw gajowy); Wrocław
130000-W44_13
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
/odm. ogrodowa 'Bloody Dock’/ #3