fot. pk-Rumex_conglomeratus_2_Szczeglacin_10.05_v3 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Rumex conglomeratus (szczaw skupiony)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

11.2008, Szczeglacin, dolina Bugu · copyright © by Paweł Kalinowski