takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rumex conglomeratus Murray

szczaw skupiony
Rumex conglomeratus (szczaw skupiony)
Rumex conglomeratus (szczaw skupiony)
XL
Rumex conglomeratus (szczaw skupiony)
Rumex conglomeratus (szczaw skupiony)
Rumex conglomeratus (szczaw skupiony)

cechy charakterystyczne

Bylina 30-80(100) cm wysokości, z licznymi korzeniami przybyszowymi. Zwykle rozgałęziona już od podstawy.

space

Listki znajdują się w obrębie prawie całego kwiatostanu, przy każdym pseudookółku; rzadko brak ich w górnej 1/4-1/3 kwiatostanu, drobne, kędzierzawe.

space

Wewnętrzne listki okrywy wydłużone jajowate, 2.5-3.2 mm długości i 1-1.7 mm szerokości; całobrzegie lub z parą nieznacznych ząbków; nieco szersze od niełupki. Guzki zwykle na wszystkich listkach. Guzek bardzo znaczny, szerokości listka okrywy i zakrywający go niemal w całości.

space

Kwitnie czerwiec/lipiec-sierpień(wrzesień).

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsty. Wilgotne zarośla, łąki, rowy, brzegi wód, wilgotne tereny ruderalne. Na glebach ciężkich, zasobnych, mniej lub bardziej wilgotnych.

literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.322 [71.2]
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.96 [16.3II]
· Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.104 [86.9]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.230 [40]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.122+124i [9]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.116 [15]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.669 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.124 [11]
· Komarov, V.L., 1936 — Flora URSS. T.5 p.470+t26 [85.5]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.105 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.85 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 02.01.2017 · powstała/was created 16.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Rumex_conglomeratus.htm"> Rumex conglomeratus (szczaw skupiony) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>