atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Rumex confertus Willd. [🔉 ru·meks *]

szczaw omszony
Rumex confertus (szczaw omszony)
01.06.2019, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz; copyright © by Konrad Kaczmarek
Rumex confertus (szczaw omszony)
Rumex confertus (szczaw omszony)
Rumex confertus
Rumex confertus
Rumex confertus (szczaw omszony)
ogonki liściowe
Rumex confertus (szczaw omszony)
spód liścia, 11.11.2019
Rumex confertus (szczaw omszony)
Rumex confertus (szczaw omszony)
23.06.2019
Rumex confertus (szczaw omszony)
roślina wiosną, 05.05.2020
Rumex confertus (szczaw omszony)
05.05.2020
Rumex confertus (szczaw omszony)
Rumex confertus (szczaw omszony)
Rumex confertus (szczaw omszony)
Rumex confertus (szczaw omszony)
młody kwiatostan, 14.05.2019
Rumex confertus (szczaw omszony)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Rumex (szczaw)kl 668
Rumex confertus
Bylina do 100 cm wysokości. Cała roślina z brodawkami zakończonymi włoskiem; szczególnie silnie jest owłosiony spód liści.

space

Wewnętrzne działki okrywy szersze niż dłuższe, okrągło jajowate do nerkowatych, 6 – 11 mm szerokości, brzegiem drobno ale wyraźnie ząbkowane; wyraźny guzek tylko na jednym listku, wrzecionowaty. Niełupki 4 mm długości, brązowe.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Rumex confertus
ekologiczne liczby wskaźnikowe Rumex confertus (szczaw omszony)
Dość częsty. Łąki i zarośla wzdłuż Wisły i jej wschodnich dopływów, przydroża, rowy, tereny ruderalne, kolejowe.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: Europa południowo-wschodnia i Azja zachodnia [czas przybycia na teren Polski: 1873r.]

Kategoria inwazyjności II (średnia) 11pkt.: gatunek przynajmniej w niektórych regionach o ujawnionej zdolność inwazyjnej przez zwiększanie zajmowanej powierzchni lub liczby stanowisk
- zagrożenia: ekologiczne (zauważalne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3270 — zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i All.Bidention tripartiti p.p.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20190601.1.konrad_kaczmarek - Rumex confertus (szczaw omszony); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
190601-1
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/ #16