antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Rumex confertus Willd.

szczaw omszony
Rumex confertus
20.06.2008, sąsiedztwo nieczynnej stacji kolejowej, Roztocze Środkowe ; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Rumex confertus
Rumex confertus (szczaw omszony)

cechy charakterystyczne

Rumex confertus
Bylina do 100 cm wysokości. Cała roślina z brodawkami zakończonymi włoskiem; szczególnie silnie jest owłosiony spód liści.

space

Wewnętrzne działki okrywy szersze niż dłuższe, okrągło jajowate do nerkowatych, 6-11 mm szerokości, brzegiem drobno ale wyraźnie ząbkowane; wyraźny guzek tylko na jednym listku, wrzecionowaty. Niełupki 4 mm długości, brązowe.

space

występowanie

Rumex confertus
wystepowanie
o mapie występowania
Dość częsty. Łąki i zarośla wzdłuż Wisły i jej wschodnich dopływów, przydroża, rowy, tereny ruderalne, kolejowe.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: Europa południowo-wschodnia i Azja zachodnia [czas przybycia na teren Polski: 1873r.]

Kategoria inwazyjności II (średnia) 11pkt.: gatunek przynajmniej w niektórych regionach o ujawnionej zdolność inwazyjnej przez zwiększanie zajmowanej powierzchni lub liczby stanowisk
- zagrożenia: ekologiczne (zauważalne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3270 — zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i All.Bidention tripartiti p.p.