fot. jmak-Rumex-palustris-VII.08.4 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Rumex palustris (szczaw błotny)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

ok. Łeby · copyright © by Jarosław Makowski