opis

Należy tu część gatunków z szeroko ujętego rodzaju szczaw (s.l) (Rumex s.l.) o następujących cechach:
· kwiaty jednopłciowe, rośliny dwupienne
· liście odziomkowe, ze strzałkowatą lub oszczepowatą nasadą
· wewnętrzne listki większe, wyraźnie dłuższe od owocu, z rozwiniętym guzkiem

klucz do gatunków szczawiu z grupy Acetosa

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Rumex s.l. (szczaw (s.l))]
  
wszystkie liście na długich ogonkach (↓nie)
Rumex scutatus (szczaw tarczolistny)
Rumex scutatus (szczaw tarczolistny)
Rumex scutatus (szczaw tarczolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
· Łodyga w dole pokładająca się lub z płożącym się rozłogiem..
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
Rumex scutatus (szczaw tarczolistny)
wystepowanie
syn. Acetosa scutata · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek górski, skały, usypiska, a podłożu żwirowym, w szczelinach skalnych, najczęściej wapiennym; umiarkowanie suche i wilgotne. Dawniej uprawiany jako roślina warzywna i lecznicza; dziczał w miejscach uprawy.
  
  
górne liście łodygowe prawie siedzące (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
· Zewnętrzne listki okrywy wywinięte i przylegające do szypuły kwiatu. U nasady wewnętrznych listków okrywy jest guzowata narośl.
  
    
niełupki żółtawe (↓nie)
Rumex alpestris (szczaw górski)
Rumex alpestris (szczaw górski)
Rumex alpestris (szczaw górski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Pochwy liściowe całobrzegie lub na brzegu słabo postrzępione.
Rumex alpestris (szczaw górski)
wystepowanie
syn. Acetosa alpestris · Rumex arifolius · Rumex carpaticus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek górski i wysokogórski. Częsty na górskich mokrych i podmokłych łąkach, pastwiskach, polanach, źródliskach, brzegach ścieżek; zwykle na glebach próchnicznych.
    
    
niełupki prawie czarne (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· Gatki na brzegu wyraźnie podłużnie spękane.
    
      
kwiatostan skąpo rozgałęziony (↓nie)
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
XL
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Listki okrywy 3.5-5 mm długości. Niełupki czarne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gó ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
wystepowanie
(potocznie: szczaw) · syn. Acetosa pratensis · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pospolicie na łąkach, pastwiskach, przydrożach; na glebach wilgotnych i podmokłych.
      
      
kwiatostan bogato rozgałęziony, gęsty (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Listki okrywy 2.5-3.5(4) mm długości. Niełupki ciemnobrązowe.
      
        
górne liście łodygowe silnie wydłużone (↓nie)
Rumex thyrsiflorus (szczaw rozpierzchły)
Rumex thyrsiflorus (szczaw rozpierzchły)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· Listki okrywy 2.3-3.5 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, r ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ró ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
Rumex thyrsiflorus (szczaw rozpierzchły)
wystepowanie
syn. Acetosa thyrsiflora · takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit
  Dziko rosnące. Tereny kolejowe, przydroża, budowle hydrotechniczne, tereny ruderalne, ugory, rzadziej łąki. Tereny suche i umiarkowanie wilgotne.
        
        
górne liście łodygowe mniej wydłużone (↑nie)
Rumex rugosus (szczaw ogrodowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ...
· Wewnętrzne listki okrywy 3-4 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przegląd ...
Rumex rugosus (szczaw ogrodowy)
syn. Acetosa rugosa · efemerofit
  Uprawiany jako warzywo liściowe i rzadko dziczejący.
        

Rumex acetosa · szczaw zwyczajny

(potocznie: szczaw)
Acetosa pratensis
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
Bylina dwupienna. Korzeń krótki i cienki (2-5 mm średnicy), rzadko w górze rozgałęziony, odchodzą od niego, także w górnej części, liczne zgrubiałe korzenie boczne.

space

Gałązki kwiatostanu nierozgałęzione (u silnych egzemplarzy dolne gałązki miewają nieliczne gałązki drugiego rzędu). Listki okrywy 3.5-5 mm długości, z guzkiem u nasady, zielone do nabiegłych czerwono.

space

Pospolicie na łąkach, pastwiskach, przydrożach; na glebach wilgotnych i podmokłych.

Grupa użytkowa: dzikie rośliny jadalne

Rumex thyrsiflorus · szczaw rozpierzchły

Acetosa thyrsiflora
takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Rumex thyrsiflorus (szczaw rozpierzchły)
Bylina. Korzeń zwykle pionowy, gruby, w górze bez korzeni bocznych, z wielogłowym szczytem, wyrasta z niego kilka wzniesionych, pojedynczych lub słabo rozgałęzionych, łodyg.

space

Kwiatostan bardzo gęsty, większość gałązek kwiatostanu (zwłaszcza środkowe) mają gałązki drugiego rzędu, często i dalszych. Listki okrywy 2.3-3.5 mm długości, z guzkiem. Rozpoczyna kwitnienie kilka tygodni później niż szczaw zwyczajny (Rumex acetosa).

space

Rumex alpestris · szczaw górski

Acetosa alpestris · Rumex arifolius · Rumex carpaticus
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Rumex alpestris
kwiaty
Bylina Liście jajowato-lancetowate, strzałkowate, zwykle ok. 2× dłuższe niż szersze. Pochwy liściowe całobrzegie lub na brzegu nieregularnie postrzępione.

space

Gatunek górski i wysokogórski. Częsty na górskich mokrych i podmokłych łąkach, pastwiskach, polanach, źródliskach, brzegach ścieżek; zwykle na glebach próchnicznych.

Rumex scutatus · szczaw tarczolistny

Acetosa scutata
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Rumex scutatus (szczaw tarczolistny)
Bylina, półkrzew; niebieskozielona, szaroniebieska. Kwiaty po części obupłciowe. Łodyga w dole pokładająca się lub z płożącym się rozłogiem; z ulistnionymi pędami sterylnymi.

space

Zewnętrzne listki okwiatu przylegająca do wewnętrznych lub odstające prostopadle; wszystkie bez guzka.

space

Bylina, jasnozielona z żółtawym odcieniem. Korzeń główny pionowy, gruby (5-10 mm), zwykle wielogłowy; czasem z odroślami korzeniowymi; część łodyg płonnych z rozetką liści, inne z pędem kwiatostanowym.

space

Kwiatostan krótki i gęsty, gałązki pierwszego rzędu rozgałęzione. Działki wewnętrzne na owocu 3-4 mm długości. Niełupki ciemnobrązowe.

space

Grupa użytkowa: warzywa liściowe · warzywa wieloletnie