opis

Należy tu część gatunków z szeroko ujętego rodzaju szczaw (s.l) (Rumex s.l.) o następujących cechach:
· kwiaty jednopłciowe, rośliny dwupienne
· liście odziomkowe, ze strzałkowatą lub oszczepowatą nasadą
· wewnętrzne listki większe, wyraźnie dłuższe od owocu, z rozwiniętym guzkiem

klucz do gatunków szczawiu z grupy Acetosa

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Rumex s.l. (szczaw (s.l))]
  
Rumex scutatus (szczaw tarczolistny)
Rumex scutatus (szczaw tarczolistny)
Rumex scutatus (szczaw tarczolistny)
wszystkie liście na długich ogonkach (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
· Łodyga w dole pokładająca się lub z płożącym się rozłogiem..
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
Rumex scutatus (szczaw tarczolistny) · notka
wystepowanie
syn. Acetosa scutata · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek górski, skały, usypiska, a podłożu żwirowym, w szczelinach skalnych, najczęściej wapiennym; umiarkowanie suche i wilgotne. Dawniej uprawiany jako roślina warzywna i lecznicza; dziczał w miejscach uprawy.
  
  
górne liście łodygowe prawie siedzące(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
· Zewnętrzne listki okrywy wywinięte i przylegające do szypuły kwiatu. U nasady wewnętrznych listków okrywy jest guzowata narośl.
  
    
Rumex alpestris (szczaw górski)
Rumex alpestris (szczaw górski)
Rumex alpestris (szczaw górski)
niełupki żółtawe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Pochwy liściowe całobrzegie lub na brzegu słabo postrzępione.
Rumex alpestris (szczaw górski) · notka
wystepowanie
syn. Acetosa alpestris · Rumex arifolius · Rumex carpaticus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek górski i wysokogórski. Częsty na górskich mokrych i podmokłych łąkach, pastwiskach, polanach, źródliskach, brzegach ścieżek; zwykle na glebach próchnicznych.
    
    
niełupki prawie czarne(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· Gatki na brzegu wyraźnie podłużnie spękane.
    
      
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
XL
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
XL
kwiatostan skąpo rozgałęziony (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Listki okrywy 3.5-5 mm długości. Niełupki czarne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny) · notka
wystepowanie
(potocznie: szczaw) · syn. Acetosa pratensis · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pospolicie na łąkach, pastwiskach, przydrożach; na glebach wilgotnych i podmokłych.
      
      
kwiatostan bogato rozgałęziony, gęsty(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Listki okrywy 2.5-3.5(4) mm długości. Niełupki ciemnobrązowe.
      
        
Rumex thyrsiflorus (szczaw rozpierzchły)
Rumex thyrsiflorus (szczaw rozpierzchły)
górne liście łodygowe silnie wydłużone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· Listki okrywy 2.3-3.5 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, róż ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
Rumex thyrsiflorus (szczaw rozpierzchły) · notka
wystepowanie
syn. Acetosa thyrsiflora · takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit
  Dziko rosnące. Tereny kolejowe, przydroża, budowle hydrotechniczne, tereny ruderalne, ugory, rzadziej łąki. Tereny suche i umiarkowanie wilgotne.
        
        
Rumex rugosus (szczaw ogrodowy)
górne liście łodygowe mniej wydłużone(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ...
· Wewnętrzne listki okrywy 3-4 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądow ...
Rumex rugosus (szczaw ogrodowy) · notka
syn. Acetosa rugosa · efemerofit
  Uprawiany jako warzywo liściowe i rzadko dziczejący.
        

klucz · Rumex acetosa · szczaw zwyczajny

(potocznie: szczaw)
Acetosa pratensis
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
Bylina dwupienna. Korzeń krótki i cienki (2-5 mm średnicy), rzadko w górze rozgałęziony, odchodzą od niego, także w górnej części, liczne zgrubiałe korzenie boczne.

space

Gałązki kwiatostanu nierozgałęzione (u silnych egzemplarzy dolne gałązki miewają nieliczne gałązki drugiego rzędu). Listki okrywy 3.5-5 mm długości, z guzkiem u nasady, zielone do nabiegłych czerwono.

space

Pospolicie na łąkach, pastwiskach, przydrożach; na glebach wilgotnych i podmokłych.

klucz · Rumex thyrsiflorus · szczaw rozpierzchły

Acetosa thyrsiflora
takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Rumex thyrsiflorus (szczaw rozpierzchły)
Bylina. Korzeń zwykle pionowy, gruby, w górze bez korzeni bocznych, z wielogłowym szczytem, wyrasta z niego kilka wzniesionych, pojedynczych lub słabo rozgałęzionych, łodyg.

space

Kwiatostan bardzo gęsty, większość gałązek kwiatostanu (zwłaszcza środkowe) mają gałązki drugiego rzędu, często i dalszych. Listki okrywy 2.3-3.5 mm długości, z guzkiem. Rozpoczyna kwitnienie kilka tygodni później niż szczaw zwyczajny (Rumex acetosa).

space

klucz · Rumex alpestris · szczaw górski

Acetosa alpestris · Rumex arifolius · Rumex carpaticus
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Rumex alpestris
kwiaty
Bylina Liście jajowato-lancetowate, strzałkowate, zwykle ok. 2× dłuższe niż szersze. Pochwy liściowe całobrzegie lub na brzegu nieregularnie postrzępione.

space

Gatunek górski i wysokogórski. Częsty na górskich mokrych i podmokłych łąkach, pastwiskach, polanach, źródliskach, brzegach ścieżek; zwykle na glebach próchnicznych.

klucz · Rumex scutatus · szczaw tarczolistny

Acetosa scutata
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Rumex scutatus (szczaw tarczolistny)
Bylina, półkrzew; niebieskozielona, szaroniebieska. Kwiaty po części obupłciowe. Łodyga w dole pokładająca się lub z płożącym się rozłogiem; z ulistnionymi pędami sterylnymi.

space

Zewnętrzne listki okwiatu przylegająca do wewnętrznych lub odstające prostopadle; wszystkie bez guzka.

space

Bylina, jasnozielona z żółtawym odcieniem. Korzeń główny pionowy, gruby (5-10 mm), zwykle wielogłowy; czasem z odroślami korzeniowymi; część łodyg płonnych z rozetką liści, inne z pędem kwiatostanowym.

space

Kwiatostan krótki i gęsty, gałązki pierwszego rzędu rozgałęzione. Działki wewnętrzne na owocu 3-4 mm długości. Niełupki ciemnobrązowe.

space

Grupa użytkowa: warzywa liściowe · warzywa wieloletnie

literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.332 [71.2]
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.91 [16.3II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.233 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.113+107K [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.126 [9]
· Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.107+103k [86.9]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.99 [150.1]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 09.01.2016 · powstała/was created 11.11.2010

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Acetosa.htm"> Acetosa (szczaw (Acetosa)) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>