fot. bsw-1-DSCN2650v_v2 (574×594) — copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Rumex thyrsiflorus (szczaw rozpierzchły)

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

18.07.2004
copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska