fot. SM-20091028-1-Rumex_longifolius-03 (868×413) — copyright © by Michał Smoczyk
znalezisko sm.091028-1
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Rumex longifolius (szczaw domowy)

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

owoce, widoczny jeden szczątkowy guzek; 28.10.2009, Góry Bystrzyckie, Piaskowice
copyright © by Michał Smoczyk