fot. SM-20080921-1-Rumex_aquaticus-01_v2 (930×718) — copyright © by Michał Smoczyk
znalezisko sm.080921-1
owoce
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Rumex aquaticus (szczaw wodny)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

21.09.2008, Góry Bystrzyckie, dolina Dzikiej Orlicy w Lasówce
copyright © by Michał Smoczyk