fot. 101112-5578_v3 (908×713) — copyright © by Marek Snowarski
owoce
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

12.11.2010, Wrocław
copyright © by Marek Snowarski