takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rumex alpinus L.

szczaw alpejski
Rumex alpinus (szczaw alpejski)
pokrój; 05.10.2010, Bieszczady, Wołosate; copyright © by Marek Snowarski
Rumex alpinus
pojedyncza kępa szczawiu alpejskiego
Rumex alpinus
kwiatostan
Rumex alpinus
grupa roślin na łące
Rumex alpinus (szczaw alpejski)
pochwy liściowe
Rumex alpinus (szczaw alpejski)
pokrój, pędy wyrastające spod ziemi wiosną
Rumex alpinus (szczaw alpejski)
Rumex alpinus (szczaw alpejski)
Rumex alpinus (szczaw alpejski)
Rumex alpinus (szczaw alpejski)

opis

Rumex alpinus (szczaw alpejski)
liście
Rumex alpinus (szczaw alpejski)
owoce 3D||||
Rumex alpinus (szczaw alpejski)
owoce || 3D
Bylina o silnym płożącym się, rozgałęziającym się kłączu, z wiązkami żółtawych korzeni.

space

Liście odziomkowe długoogonkowe, blaszka liściowa do 40(50) cm długości, 1-1.5× dłuższa niż szersza, ±równej szerokości do zaokrąglono sercowatej, tępo zakończona, zaokrąglona; płaska lub brzegiem nieco pofalowana; nasada szeroko i głęboko sercowato wycięta, przy czym powstałe klapy są zaokrąglone. Dolne liście łodygowe podobnej formy. Środkowe liście u nasady zaokrąglone a górne z klinowatą nasadą. Wszystkie liście ogonkowe. Spód liścia na nerwach zwykle krótko owłosiony.

space

Szypułki owoców nitkowate, na szczycie wyraźnie, silnie zgrubiałe, banieczkowate, kubeczkowate, jaśniejsze od listków okwiatu, z widocznym stawem, 2-5× dłuższe od listków okrywy.

space

Niełupki ok. 3 mm długości, wydłużona, ciemnoochrowe, bladobrązowe.

Kwitnienie od czerwca do sierpnia.

występowanie

Rumex alpinus (szczaw alpejski)
Rumex alpinus (szczaw alpejski)
agregacja Rumex alpinus na łące
wystepowanie
o mapie występowania
Roślina górska. Występuje w miejscach podmokłych, przy ciekach wodnych w ziołoroślach, w miejscach bogatych w związki azotu, głównie na stanowiskach antropogenicznych, przy zabudowaniach, w miejscach wypasu i koszarowania bydła lub owiec, bardzo rzadko na stanowiskach o charakterze naturalnym.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Rumex aquaticus · szczaw wodny

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Szczaw wodny (Rumex aquaticus) ma bardziej wydłużone blaszki liści odziomkowych, 1.5-2× dłuższe niż szersze i ostro zakończone.

space

Na niżu i pogórzu.

znalezisko 20101005.4a.10 - Rumex alpinus (szczaw alpejski); Bieszczady, Wołosate
22f · 20101005.4a.10
leg. Marek Snowarski
/Bieszczady, Wołosate/
znalezisko 20080503.4.sm - Rumex alpinus (szczaw alpejski); Góry Orlickie, Zieleniec
6f · 20080503.4.sm
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Góry Orlickie, Zieleniec/
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.311 [71.2]
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.90 [16.3II]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.113 [15]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.87 [3]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.229 [40]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.124 [9]
· Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.105+113 [86.9]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.674 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.127 [11]
· Komarov, V.L., 1936 — Flora URSS. T.5 p.468+t26 [85.5]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.103 [150.1]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 21.11.2014 · powstała/was created 01.02.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Rumex_alpinus.htm"> Rumex alpinus (szczaw alpejski) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>