takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rumex alpinus L.

szczaw alpejski
Rumex alpinus (szczaw alpejski)

pokrój; 05.10.2010, Bieszczady, Wołosate; copyright © by Marek Snowarski

Rumex alpinus

pojedyncza kępa szczawiu alpejskiego

Rumex alpinus

kwiatostan

Rumex alpinus

grupa roślin na łące

Rumex alpinus (szczaw alpejski)

pochwy liściowe

Rumex alpinus (szczaw alpejski)

pokrój, pędy wyrastające spod ziemi wiosną

Rumex alpinus (szczaw alpejski)
Rumex alpinus (szczaw alpejski)
Rumex alpinus (szczaw alpejski)
Rumex alpinus (szczaw alpejski)

opis

Rumex alpinus (szczaw alpejski)

liście

Rumex alpinus (szczaw alpejski)

owoce 3D||||

Rumex alpinus (szczaw alpejski)

owoce || 3D

Bylina o silnym płożącym się, rozgałęziającym się kłączu, z wiązkami żółtawych korzeni.

space

Liście odziomkowe długoogonkowe, blaszka liściowa do 40(50) cm długości, 1-1.5× dłuższa niż szersza, ±równej szerokości do zaokrąglono sercowatej, tępo zakończona, zaokrąglona; płaska lub brzegiem nieco pofalowana; nasada szeroko i głęboko sercowato wycięta, przy czym powstałe klapy są zaokrąglone. Dolne liście łodygowe podobnej formy. Środkowe liście u nasady zaokrąglone a górne z klinowatą nasadą. Wszystkie liście ogonkowe. Spód liścia na nerwach zwykle krótko owłosiony.

space

Szypułki owoców nitkowate, na szczycie wyraźnie, silnie zgrubiałe, banieczkowate, kubeczkowate, jaśniejsze od listków okwiatu, z widocznym stawem, 2-5× dłuższe od listków okrywy.

space

Niełupki ok. 3 mm długości, wydłużona, ciemnoochrowe, bladobrązowe.

Kwitnienie od czerwca do sierpnia.

występowanie

Rumex alpinus (szczaw alpejski)
Rumex alpinus (szczaw alpejski)

agregacja Rumex alpinus na łące

wystepowanie
o mapie występowania
Roślina górska. Występuje w miejscach podmokłych, przy ciekach wodnych w ziołoroślach, w miejscach bogatych w związki azotu, głównie na stanowiskach antropogenicznych, przy zabudowaniach, w miejscach wypasu i koszarowania bydła lub owiec, bardzo rzadko na stanowiskach o charakterze naturalnym.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Rumex aquaticus · szczaw wodny

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Szczaw wodny (Rumex aquaticus) ma bardziej wydłużone blaszki liści odziomkowych, 1.5-2× dłuższe niż szersze i ostro zakończone.

space

Na niżu i pogórzu.

znalezisko 20101005.4a.10 - Rumex alpinus (szczaw alpejski); Bieszczady, Wołosate

22f · 20101005.4a.10
leg. Marek Snowarski
/Bieszczady, Wołosate/

znalezisko 20080503.4.sm - Rumex alpinus (szczaw alpejski); Góry Orlickie, Zieleniec

6f · 20080503.4.sm
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Góry Orlickie, Zieleniec/