fot. 101213-5972 (906×648) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 100000-swG
młoda roślina
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Rumex crispus siewka (rozwój szczawiu kędzierzawego)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

2010
copyright © by Marek Snowarski