Rumex crispus siewka

rozwój szczawiu kędzierzawego