opis

Rośliny jednoletnie, różnej wysokości w zależności od populacji i warunkach wzrostu, dochodzące do 200 cm wysokości. Przynajmniej początkowo pokryte włoskami mączystymi.

space

Kwiatostan złożony z kilku- do wielokwiatowych zbitych lub rozluźnionych kłębików zebranych w pozorne wiechy, kłosy lub dwuskrętka.

space

Niełupki spłaszczone od góry, ułożone poziomo. Owocnia błoniasta, odstająca lub ściśle przylegająca do nasienia. Nasiona czarne, błyszczące, gładkie lub o różnorodnie urzeźbionej powierzchni.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Bardzo pospolita.

space

zmienność

Komosa biała (agg.) (Chenopodium album agg.) grupuje liczne podobne do siebie drobne gatunki.

space

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Chenopodium (komosa)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) liście trójwrębne wydłużone (↓nie)
Chenopodium ficifolium (komosa jesienna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym ...
· Kwiatostan bogato rozgałęziony w formie wiechy pozornej z równomiernie rozłożonymi kłębikami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
Chenopodium ficifolium (komosa jesienna)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Aluwia, pola, miejsca ruderalne zasobne w azot.
  
  
(p) łupina gładka lub słabo rzeźbiona (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· Łupina nasienna gładka lub z delikatnym urzeźbieniem.
  
    
(p) kłębiki luźne na szypułkach (↓nie)
Chenopodium pedunculare (komosa szypułowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
Chenopodium pedunculare (komosa szypułowa)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Siedliska ruderalne różnego rodzaju i chwast upraw.
    
    
(p) kłębiki zwarte (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
    
      
(p) liście w zarysie ±okrągłe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
      
        
(p) dolne i środkowe liście do 4cm długości (↓nie)
Chenopodium opulifolium
Chenopodium opulifolium
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
· Listki okwiatu bez kila lub z niewyraźnym.
Chenopodium opulifolium (komosa kalinolistna)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Siedliska ruderalne, żyzne, preferuje zasadowe, znosi silne zasolenie.
        
        
(p) dolne i środkowe liście ponad 4cm długości (↑nie)
Chenopodium quinoa (komosa ryżowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dos ...
· Listki okwiatu przeważnie z wyraźnym kilem.
  Dawna roślina uprawna z wysokogórskich rejonów Ameryki Południowej
        
      
(p) liście inne, dłuższe niż szersze (↑nie)
      
        
(p) rozgałęzianie się poziome (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· Liście zwykle zaczerwienione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
        
          
(p) okwiat bez ostrej krawędzi (↓nie)
Chenopodium strictum (komosa wzniesiona)
Chenopodium strictum (komosa wzniesiona)
Chenopodium strictum (komosa wzniesiona)
wystepowanie
komosa sztywna · syn. Chenopodium album ssp. striatum · Chenopodium striatum · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Tereny ruderalna, place, składowiska, także jako chwast, zwłaszcza w okopowych. Stosunkowo ciepłolubny
          
          
(p) okwiat z ostrą krawędzią (↑nie)
          
            
Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna)
Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Głównie siedliska ruderalne na lekkich glebach.
            
            
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowe ...
Chenopodium acerifolium (komosa ostroklapowa)
wystepowanie
syn. Chenopodium album var. hastatum · Chenopodium album var. klinggraeffii · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Aluwia dorzecza Wisły.
            
        
(p) nierozgałęzione lub rozgałęzienia skośne (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
· Liście zielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
        
          
(p) kwiatostan ulistniony (↓nie)
Chenopodium suecicum (komosa zielona)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gór ...
· Kwiatostan w formie ulistnionej wiechy pozornej o nielicznych rozgałęzieniach, kłębiki luźne, wierzchotkowate, często zastąpione przez pojedyncze kwiaty.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
Chenopodium suecicum (komosa zielona)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Jako chwast okopowych, na żyznych, wilgotnych polach, w ogrodach, poza tym przydroża, żyzne, chłodne, ocienione tereny ruderalne, czasem brzegi wód.
          
          
(p) kwiatostan bezlistny (↑nie)
Chenopodium album s.str. (komosa biała (s.str.))
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górn ...
· Kwiatostan w formie bezlistnego kłosa pozornego lub wiechy pozornej, kłębiki ±bez szypułek, brak kwiatów pojedynczych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
Chenopodium album s.str. (komosa biała (s.str.))
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek bardzo pospolity na terenach ruderalnych i jako chwast upraw, zwłaszcza ogrodniczych i okopowych, na terenach niepodmokłych. Bez szczególnych preferencji co do rodzaju gleby lub jej kwasowości.
          
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

właściwości i zastosowanie

Po zjedzeniu komosy wzrasta wrażliwość skóry na światło i po wystawieniu na silne słońce może dojść do poparzeń różnego stopnia, także ciężkich. [78]

Grupa użytkowa: rośliny trujące · dzikie rośliny jadalne

Rośliny znacznych rozmiarów, do 2-3 m wysokości. Rosnące końce pędów i liście czerwonofioletowo omączone.

space

Nasiona 1-1.2 mm średnicy.

space