opis

Rośliny jednoletnie, różnej wysokości w zależności od populacji i warunkach wzrostu, dochodzące do 200 cm wysokości. Przynajmniej początkowo pokryte włoskami mączystymi.

space

Kwiatostan złożony z kilku- do wielokwiatowych zbitych lub rozluźnionych kłębików zebranych w pozorne wiechy, kłosy lub dwuskrętka.

space

Niełupki spłaszczone od góry, ułożone poziomo. Owocnia błoniasta, odstająca lub ściśle przylegająca do nasienia. Nasiona czarne, błyszczące, gładkie lub o różnorodnie urzeźbionej powierzchni.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Bardzo pospolita.

space

zmienność

Komosa biała (agg.) (Chenopodium album agg.) grupuje liczne podobne do siebie drobne gatunki.

space

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Chenopodium (komosa)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
Chenopodium ficifolium (komosa jesienna)
(p) liście trójwrębne wydłużone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym ...
· Kwiatostan bogato rozgałęziony w formie wiechy pozornej z równomiernie rozłożonymi kłębikami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
Chenopodium ficifolium (komosa jesienna)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Aluwia, pola, miejsca ruderalne zasobne w azot.
  
  
(p) łupina gładka lub słabo rzeźbiona(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· Łupina nasienna gładka lub z delikatnym urzeźbieniem.
  
    
Chenopodium pedunculare (komosa szypułowa)
XL
Chenopodium pedunculare (komosa szypułowa)
XL
(p) kłębiki luźne na szypułkach (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
Chenopodium pedunculare (komosa szypułowa)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Siedliska ruderalne różnego rodzaju i chwast upraw.
    
    
(p) kłębiki zwarte(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
    
      
(p) liście w zarysie ±okrągłe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
      
        
Chenopodium opulifolium
Chenopodium opulifolium
(p) dolne i środkowe liście do 4cm długości (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
· Listki okwiatu bez kila lub z niewyraźnym.
Chenopodium opulifolium (komosa kalinolistna)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Siedliska ruderalne, żyzne, preferuje zasadowe, znosi silne zasolenie.
        
        
Chenopodium quinoa (komosa ryżowa)
Chenopodium quinoa (komosa ryżowa)
XL
(p) dolne i środkowe liście ponad 4cm długości(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dos ...
· Listki okwiatu przeważnie z wyraźnym kilem.
  Dawna roślina uprawna z wysokogórskich rejonów Ameryki Południowej
        
      
(p) liście inne, dłuższe niż szersze(↑nie)
      
        
(p) rozgałęzianie się poziome (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· Liście zwykle zaczerwienione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
        
          
Chenopodium strictum (komosa wzniesiona)
Chenopodium strictum (komosa wzniesiona)
(p) okwiat bez ostrej krawędzi (↓nie)
Chenopodium strictum (komosa wzniesiona)
wystepowanie
komosa sztywna · syn. Chenopodium album ssp. striatum · Chenopodium striatum · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Tereny ruderalna, place, składowiska, także jako chwast, zwłaszcza w okopowych. Stosunkowo ciepłolubny
          
          
(p) okwiat z ostrą krawędzią(↑nie)
          
            
Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna)
Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Głównie siedliska ruderalne na lekkich glebach.
            
            
Chenopodium acerifolium (komosa ostroklapowa)
XL
Chenopodium acerifolium (komosa ostroklapowa)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowe ...
Chenopodium acerifolium (komosa ostroklapowa)
wystepowanie
syn. Chenopodium album var. hastatum · Chenopodium album var. klinggraeffii · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Aluwia dorzecza Wisły.
            
        
(p) nierozgałęzione lub rozgałęzienia skośne(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
· Liście zielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
        
          
Chenopodium suecicum (komosa zielona)
(p) kwiatostan ulistniony (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gór ...
· Kwiatostan w formie ulistnionej wiechy pozornej o nielicznych rozgałęzieniach, kłębiki luźne, wierzchotkowate, często zastąpione przez pojedyncze kwiaty.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
Chenopodium suecicum (komosa zielona)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Jako chwast okopowych, na żyznych, wilgotnych polach, w ogrodach, poza tym przydroża, żyzne, chłodne, ocienione tereny ruderalne, czasem brzegi wód.
          
          
Chenopodium album s.str. (komosa biała (s.str.))
(p) kwiatostan bezlistny(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górn ...
· Kwiatostan w formie bezlistnego kłosa pozornego lub wiechy pozornej, kłębiki ±bez szypułek, brak kwiatów pojedynczych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
Chenopodium album s.str. (komosa biała (s.str.))
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek bardzo pospolity na terenach ruderalnych i jako chwast upraw, zwłaszcza ogrodniczych i okopowych, na terenach niepodmokłych. Bez szczególnych preferencji co do rodzaju gleby lub jej kwasowości.
          
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu
Rośliny znacznych rozmiarów, do 2-3 m wysokości. Rosnące końce pędów i liście czerwonofioletowo omączone.

space

Nasiona 1-1.2 mm średnicy.

space

literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.252+264 [71.2]
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.194 [16.3II]
· Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.32k [86.9]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.125 [15]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.103 [3]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.219 [40]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.90 [9]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.116 [11]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.77+77i+361+387 [80]
· Tymrakiewicz, W., 1976 — Atlas chwastów. p.66 [22.3]
· Mowszowicz, J., 1986 — Krajowe chwasty polne i ogrodowe. p.288 [20]
· Fisjunov, A.B., 1984 — Sornyje rastjenija. p.161 [83]
· Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. p.80 [81]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.747 [17]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.114 [150.1]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 09.03.2016 · powstała/was created 25.12.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Chenopodium_album_agg..htm"> Chenopodium album agg. (komosa biała (agg.)) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>