antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Chenopodium striatiforme Murr

komosa drobnolistna
Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna)
owocujące rośliny; 04.10.2006, Góry Orlickie, Zieleniec; copyright © by Michał Smoczyk
Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna)
Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna)
Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna)
Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna)
Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna)
Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna)
Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna)
Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna)
Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna)
Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna)
Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna)
w tle, przy ekranie dzwiękochłonnym jest komosa wzniesiona (Chenopodium strictum)
Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna)
w tle, przy ekranie dzwiękochłonnym jest komosa wzniesiona (Chenopodium strictum)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Głównie siedliska ruderalne na lekkich glebach.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa i Azja [czas przybycia na teren Polski: 1882r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

Chenopodium strictum · komosa wzniesiona

komosa sztywna
Chenopodium album ssp. striatum · Chenopodium striatum
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, zadomowiony [234]

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110918.2.jkr - Chenopodium striatiforme (komosa drobnolistna); Kraków
jkr.110918-2
leg. Jerzy Kruk
/Kraków/ #13, 1.3D