⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: dwuliścienne - okwiat niezróżnicowany lub zredukowany - zielne]
⇒ zwarta wersja klucza
  
Salicornia europaea
(p) łodyga członowana (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajdu ...
Salicornia europaea (soliród zielny)
wystepowanie
solirodek zielny · syn. Salicornia herbacea · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Solniska (obligatoryjny halofit), w miejscach wiosną podmokłych, potem przesychających.
  
  
(p) łodyga nie członowana(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
  
    
(p) liście siedzące (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Kwiaty wyrastają po 1-3(5) w pachwinie liści tworząc ulistniony kłosowaty kwiatostan lub jako bardzo krótki kłos z podsadką.
    
      
(p) liście nie kolczaste (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· Kwiaty w 1-3(-5)-kwiatowych kłosach.
      
        
Suaeda maritima (sodówka nadmorska)
XL
Suaeda maritima (sodówka nadmorska)
(p) rośliny nagie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· Roślina naga, szarozielona.
Suaeda maritima (sodówka nadmorska)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Obligatoryjny halofit (słonorośle).
        
        
(p) rośliny owłosione(↑nie)
· ta cecha diagnos ...
· Działki okwiatu na owocu z przydatkami.
        
          
Kochia laniflora (mietelnik piaskowy)
Kochia scoparia (mietelnik żakula)
XL
(p) listki okwiatu na owocu z poprzecznymi skrzydlastymi przydatkami (↓nie)
          
          
Bassia sedoides
(p) listki okwiatu na owocu z ciernistymi, często odgiętymi, przydatkami(↑nie)
          
      
(p) liście kolczaste(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· Kwiaty pojedynczo w pachwinach liści.
      
        
Corispermum leptopterum (wrzosowiec cienkoskrzydełkowy)
(p) liście zwężone u nasady (↓nie)
        
        
(p) liście rozszerzające się ku nasadzie(↑nie)
        
          
Salsola kali ssp. kali (solanka kolczysta typowa)
(p) listki okwiatu na grzbiecie z poprzecznym wyrostkiem lub oskrzydlone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· Pylników zwykle 5, niezrośniętych w nasadzie.
          
          
Polycnemum arvense (chrząstkowiec polny)
Polycnemum arvense (chrząstkowiec polny)
(p) listki okwiatu na grzbiecie bez wyrostka lub skrzydełka(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Pylników zwykle 3, zrośnięte w nasadzie w pierścień.
          
    
(p) liście ogonkowe lub zwężone u nasady(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
· Kwiaty w kłębikach zebranych w pozorny kłos lub wiechę, rzadziej wierzchotkę dwuramienną.
    
      
(p) z obfitą rozetą całobrzegich liści, uprawne (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
      
        
Beta vulgaris ssp. vulgaris var. altissima (burak zwyczajny odm. cukrowa)
(p) kwiaty obupłciowe (↓nie)
  Uprawiane warzywo, roślina przemysłowa (burak cukrowy) lub pastewna.
        
        
(p) rośliny dwupienne(↑nie)
Spinacia oleracea (szpinak warzywny)
(potocznie: szpinak) · takson uprawiany
  Uprawiane warzywo liściowe.
        
      
(p) liście raczej nie w rozecie(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje s ...
      
        
Halimione pedunculata (obione szypułkowa)
XL
Halimione pedunculata (obione szypułkowa)
XL
(p) liście siedzące zwężające się (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Jednopienna, kwiaty żeńskie bez okwiatu, z podkwiatkiem 2-3-klapowym.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
Halimione pedunculata (obione szypułkowa)
syn. Obione pedunculata · takson wymarły na terenie Polski
  Roślina na solniskach, na wybrzeżu morskim. W Polsce wymarła
        
        
(p) liście ogonkowe(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
        
          
Chenopodium glaucum siewka (rozwój komosy siniej)
3D
(p) obupłciowe bez podkwiatków (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
          
          
(p) jednopłciowe z podkwiatkami(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
          
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

opis

Rośliny zielne jednoroczne, byliny, półkrzewy lub rzadziej (nie w naszym klimacie) krzewy lub małe drzewa. Liście i pędy mogą być nagie lub pokryte prostymi, gwiazdkowatymi lub banieczkowatymi lub łuseczkowatymi włoskami (omączone).

space

Kwiaty nieduże, niepozorne, pojedyncze zebrane w kłębiki, te mogą budować złożone kwiatostany kłosokształtne, groniaste lub wiechowate. U części gatunków kwiaty rozdzielnopłciowe, zwykle jednopienne.

space

Pręcików (1-3-)5, nadległych członom okwiatu. Słupek górny, z 2(-5) owocolistków, jednokomorowy, w dolnej części z jednym zarodkiem. Szyjek słupka lub znamion 2(-5).

space

Liczne gatunki są związane z solniskami, terenami suchymi lub ruderalnymi. Także jako chwasty w uprawach.
Do tej rodziny należy burak zwyczajny odm. cukrowa (Beta vulgaris ssp. vulgaris var. altissima) (główne źródło cukru w strefie umiarkowanego klimatu) i inne odmiany uprawne wywiedzione do dzikiego buraka zwyczajnego (Beta vulgaris) jak burak ćwikłowy, burak pastewny. W uprawie znajdują się też takie warzywa liściowe jak szpinak warzywny (Spinacia oleracea) i łoboda ogrodowa (Atriplex hortensis).
Stosunkowo nieliczne gatunki są uprawiane jako rośliny ozdobne.
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.214 [71.2]
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.169 [16.3II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.214 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.118+58k [15]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.97 [3]
· Sokolov S.Ja., 1951 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.2 p.11 [119.2]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.46+49 [86.1]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.12+42+46+66+84 [80]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.108 [150.1]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 11.04.2017 · powstała/was created 08.11.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Chenopodiaceae.htm"> Chenopodiaceae (komosowate) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>