atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, zadomowiony [234]

Dysphania schraderiana (Schult.) Mosyakin et Clemants

komosa śmierdząca, "ambrozja meksykańska", "komosa wonna"
Chenopodium schraderanum Schult. orth.var. · Chenopodium schraderianum Schult.
Dysphania schraderiana (komosa śmierdząca)
2012, Wrocław; copyright © by Marek Snowarski
Dysphania schraderiana (komosa śmierdząca)
Dysphania schraderiana (komosa śmierdząca)
3D
listki okwiatu z kilem i siedzącymi gruczołkami
Dysphania schraderiana (komosa śmierdząca)
Dysphania schraderiana (komosa śmierdząca)

cechy charakterystyczne

Dysphania schraderiana (komosa śmierdząca)
3D
listki okwiatu z kilem i siedzącymi gruczołkami
Dysphania schraderiana (komosa śmierdząca)
3D
Roślina jednoroczna. Cała pokryta krętymi wielokomórkowymi włoskami, włoskami gruczołowatymi i siedzącymi gruczołkami. Pędy wzniesione lub podnoszące się, do 100 (150) cm wysokości.

space

Listki okwiatu mają wyraźny, haczykowato ząbkowany kil, w górze stępione, brzeg w górnej części szeroko obłoniony; pokryte siedzącymi gruczołkami.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Dysphania schraderiana (komosa śmierdząca)
Gatunek z tropikalnej i subtropikalnej Afryki; u nas dawniej uprawiany jako roślina lecznicza, przeciwrobacza. Lokalnie zadomowiony na siedliskach ruderalnych (epekofit) w dawnych województwach rzeszowskim i przemyskim.

space

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Afryka południowa [czas przybycia na teren Polski: 1964r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Dysphania schraderiana (komosa śmierdząca)
🌱
Rzadko uprawiana z siewu wprost do gruntu lub z rozsady jednoroczna roślina ogrodowa. Pokrój krzaczkowaty, 60 – 80 cm wysokości.

space

Z uwagi na jasnozieloną barwę może być sadzona w szpalerze lub w grupie na kwietnikach. Delikatne kwiatostany szczególnie wysokich odmian można używać w bukietach. Wysuszone bardzo długo utrzymują swój zapach.

wymagania i uprawa

🌸
Stanowisko słoneczne, osłonięte (jeszcze lepiej uprawiać pod osłonami). Gleba żyzna, umiarkowanie wilgotna; odczyn obojętny.

space

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

wysiew nasion do gruntu
wysiew nasion na rozsadę

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności nasion

uwagi o ambrozji meksykańskiej

Ambrosia artemisiifolia (ambrozja bylicolistna)
ambrozja bylicolistna (Ambrosia artemisiifolia) · to przedstawiciel zupełnie innej rodziny roślin
Ambrozja w tym kontekście nawiązuje do nazwy podrodzaju Ambrosia A.J. Scott w rodzaju komosa (Chenopodium) i tyczy się intensywnego, charakterystycznego zapachu gatunków z tego podrodzaju.

space

Dysphania botrys (komosa wonna)
komosa wonna (Dysphania botrys) · różni się liśćmi które ku górze łodygi są coraz słabiej wycinane; w górze mogą być drobne o niepodzielonej blaszce; listki okwiatu obłe, bez kila, pokryte gruczołkami na trzoneczkach

Sama nazwa „ambrozja meksykańska” jest wysoce niejednoznaczna i jest odnoszona do kilku podobnych, dawniej nieodróżnianych gatunków. Może to być np. komosa piżmowa (Dysphania ambrosioides) (nota bene jedna z nazw rosyjskich to „mjeksykan'skij czaj”) lub inne zbliżone gatunki komosy, uprawiane niegdyś jako rośliny lecznicze, przeciwrobacze. W praktyce ogrodniczej nazwa ambrozja meksykańska jest wiązana z np. z komosą wonną (Dysphania botrys) lub z komosą śmierdzącą (Dysphania schraderiana). Z nasion dostępnych w handlu [2012r. firma Legutko] pod nazwą „ambrozja meksykańska (Jerusalem Oak, Ambrosia mexicana)” wyrosła komosa śmierdząca (Dysphania schraderiana); ona też najpewniej jest na fotografii na torebce z nasionami. We wtórnych ofertach nasiennych sklepów internetowych, jakby dla powiększenia zamieszania, występują często fotografie innego gatunku, z zupełnie innej rodziny, a o tak samo brzmiącej nazwie rodzajowej ambrozja bylicolistna (Ambrosia artemisiifolia).

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120000.K110_12.12 - Dysphania schraderiana (komosa śmierdząca); Wrocław
120000-K110_12
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #16, 10.3D