uwagi

„Śmierdzące komosy” tj. gatunki z aromatycznymi włoskami gruczołowatymi, współcześnie mogą być ujmowane w osobnym rodzaju Dysphania.
Chenopodium album siewka (rozwój komosy białej)
włoski mączyste
Oznaczając gatunki z tego rodzaju należy między innymi zwrócić uwagę:
- obecność gruczołków lub kulistawych włosków mączystych na liściach i elementach kwiatostanu,
- kształt liści, typ kwiatostanu, obecność liści w kwiatostanie,
- na to czy kwiaty są o symetrii promienistej, czy bocznie spłaszczone,
- urzeźbienie powierzchni nasion.
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Chenopodiaceae (komosowate)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
Chenopodium aristatum (komosa oścista)
Chenopodium aristatum (komosa oścista)
XL
(p) gałązki kwiatostanu ciernisto zakończone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
· Roślina roczna; naga lub skąpo ogruczolona; liście lancetowate lub równowąskie.
Chenopodium aristatum (komosa oścista)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Zawlekana, zadomawiająca się jako chwast upraw.
  
  
(p) gałązki kwiatostanu nie zakończone cierniami(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
  
    
(p) z gruczołkami (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pr ...
    
    
(p) z włoskami mączystymi lub nagie(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania k ...
    
      
(p) okwiat zmięśniały, uprawiane (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje si ...
      
        
Chenopodium foliosum (komosa rózgowa)
Chenopodium foliosum (komosa rózgowa)
(p) wszystkie kłębiki oddalone, podobne (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· Niełupka w zarysie okrągła do szeroko elipsoidalnej, 0.9-1.5mm średnicy, na obwodzie zaokrąglona i z rowkiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
  Uprawiana roślina ozdobna i warzywo liściowe.
        
        
(p) końcowe kłębiki obok siebie(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Niełupka w zarysie eliptyczna do okgławej, 0.8-1mm długości i 0.6-0.9mm średnicy, na obwodzie z wyraźnym wąskim kilem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
  Chenopodium capitatum
Uprawiana roślina ozdobna.
        
      
(p) okwiat niezmięśniały, dziko rosnące(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
  Dziko rosnące gatunki flory Polski.
      
        
Chenopodium bonus-henricus (komosa strzałkowata)
Chenopodium bonus-henricus
(p) bylina (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta do ...
· Znamię słupka ponad 0.8 mm długości. Wszystkie słupki i owoce bocznie spłaszczone.
Chenopodium bonus-henricus (komosa strzałkowata)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Siedliska ruderalne, w miejscach wilgotnych i żyznych.
        
        
(p) jednoroczne(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· Znamię słupka krótsze jak 0.8mm.
        
          
Chenopodium hybridum (komosa wielkolistna)
(p) nasada liścia sercowata lub ucięta (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· Niełupki 1.5-2mm średnicy.
Chenopodium hybridum (komosa wielkolistna)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Siedliska ruderalne, także chwast w ogrodach i w uprawach okopowych. Na glebach żyznych, lekkich, rośnie także w półcieniu.
          
          
Chenopodium rubrum (komosa czerwonawa)
po lewej płożące się pędy komosy sinej (Chenopodium glaucum), po prawej wzniesiony pęd komosy czerwonawej (Chenopodium rubrum)
Chenopodium glaucum (komosa sina)
(p) liście dwubarwne(↑nie) (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeg ...
Chenopodium glaucum (komosa sina)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Występuje na odkrytych, ciepłych, terenach podmokłych, przy wodach stojących i płynących, na solniskach i terenach o większym stężeniu soli lub związków azotowych, terenach ruderalnych, przy składowiskach obornika, silosach na kiszonkę.
          
          
(p) liście inne(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· Znamię słupka drobne, około 0.5 mm długości; niełupki poniżej 1.5 mm średnicy.
          
            
(p) owoce bocznie spłaszczone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
· Kwiatostan nieomączony, nagi.
            
              
Chenopodium rubrum
Chenopodium rubrum (komosa czerwonawa)
(p) listki okwiatu bez kila (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
Chenopodium rubrum (komosa czerwonawa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pozbawione roślinności tereny przy ciekach wodnych i wodach stojących. Preferuje gleby głębokie, zasobne w azot i próchnicę. Także na innych wilgotnych i zasobnych w rozkładającą się materię organiczną terenach ruderalnych.
              
              
Chenopodium chenopodioides (komosa solniskowa)
XL
(p) listki okwiatu z kilem(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w ...
Chenopodium chenopodioides (komosa solniskowa)
syn. Chenopodium botryodes · Chenopodium crassifolum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Słonorośle. U nas na słonym torfowisku koło Łęczycy.
              
            
(p) owoce nie bocznie spłaszczone(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pra ...
            
              
Chenopodium murale (komosa murowa)
(p) niełupki z ostrym brzegiem (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
Chenopodium murale (komosa murowa)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Siedliska ruderalne, żyzne.
              
              
(p) niełupki obłe(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
              
                
(p) kwiatostan i kwiaty nagie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
                
                  
Chenopodium polyspermum (komosa wielonasienna)
Chenopodium polyspermum (komosa wielonasienna)
(p) liście całobrzegie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rog ...
· Łodyga wyraźnie czworoboczna, pokładająca się lub podnosząca się.
Chenopodium polyspermum (komosa wielonasienna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Przy ciekach i zbiornikach wodnych, na piaszczystych brzegach i łachach pozbawionych okrywy roślinnej, na obszarach okresowo zalewanych lub podmokłych, jako chwast upraw, zwłaszcza okopowych, na przydrożach, terenach ruderalnych.
                  
                  
Chenopodium urbicum (komosa trójkątna)
XL
Chenopodium urbicum (komosa trójkątna)
XL
Chenopodium urbicum (komosa trójkątna)
XL
(p) liście ząbkowane(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
· Łodyga niewyraźnie kanciasta, wzniesiona.
Chenopodium urbicum (komosa trójkątna)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Siedliska ruderalne, pobocza. Na glebach żyznych, często słonych, wiosną wilgotnych.
                  
                
(p) kwiatostan i kwiaty omączone(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
                
                  
Chenopodium vulvaria (komosa mierzliwa)
(p) silny zapach śledziowy (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· Dolne liście łodygowe jajowate do szeroko rombowych, całobrzegie lub z niewyraźnymi zębami w najszerszej części.
Chenopodium vulvaria (komosa mierzliwa)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Siedliska ruderalne, przydroża, przypłocia. Na glebach lekkich, zasobnych zwłaszcza w azot, w miejscach ciepłych, nasłonecznionych.
                  
                  
(p) bez śledziowego zapachu(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
Chenopodium album agg. (komosa biała (agg.))
wystepowanie
lebioda · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Tutaj liczne podobne do siebie drobne gatunki. Przy ich oznaczaniu szczególne znaczenie mają urzeźbienie nasion, kształt liści (zwłaszcza dolnych i środkowych łodygowych), forma kwiatostanu i kłębików oraz forma wzrostu.
                  
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.223 [71.2]
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.177 [16.3II]
· Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1936 — Flora URSS. T.6 p.41 [85.6]
· Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.27 [86.9]
· Kotov, M.I., 1952 — Flora URSR. T.4 Salicaceae — Caryophyllaceae p.276 [89.4]
· Săvulescu, T., 1952 — Flora Romanicae. T.1 Lycopodiaceae — Cactaceae p.493 [91.1]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.219 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.120+118k [15]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.100 [3]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.111 [11]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.88 [9]
· Mowszowicz, J., 1986 — Krajowe chwasty polne i ogrodowe. p.286 [20]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.73+67+12 [80]
· Tymrakiewicz, W., 1976 — Atlas chwastów. p.136 [22.3]
· Fisjunov, A.B., 1984 — Sornyje rastjenija. p.161 [83]
· Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. p.80 [81]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.111 [150.1]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 09.03.2016 · powstała/was created 16.12.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Chenopodium.htm"> Chenopodium (komosa) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>