uwagi

„Śmierdzące komosy” tj. gatunki z aromatycznymi włoskami gruczołowatymi, współcześnie mogą być ujmowane w osobnym rodzaju Dysphania.
Chenopodium album siewka (rozwój komosy białej)
włoski mączyste
Oznaczając gatunki z tego rodzaju należy między innymi zwrócić uwagę:
- obecność gruczołków lub kulistawych włosków mączystych na liściach i elementach kwiatostanu,
- kształt liści, typ kwiatostanu, obecność liści w kwiatostanie,
- na to czy kwiaty są o symetrii promienistej, czy bocznie spłaszczone,
- urzeźbienie powierzchni nasion.
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Chenopodiaceae (komosowate)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) gałązki kwiatostanu ciernisto zakończone (↓nie)
Chenopodium aristatum (komosa oścista)
Chenopodium aristatum (komosa oścista)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
· Roślina roczna; naga lub skąpo ogruczolona; liście lancetowate lub równowąskie.
Chenopodium aristatum (komosa oścista)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Zawlekana, zadomawiająca się jako chwast upraw.
  
  
(p) gałązki kwiatostanu nie zakończone cierniami (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
  
    
(p) z gruczołkami (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pr ...
    
    
(p) z włoskami mączystymi lub nagie (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania k ...
    
      
(p) okwiat zmięśniały, uprawiane (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje si ...
      
        
(p) wszystkie kłębiki oddalone, podobne (↓nie)
Chenopodium foliosum (komosa rózgowa)
Chenopodium foliosum (komosa rózgowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· Niełupka w zarysie okrągła do szeroko elipsoidalnej, 0.9-1.5mm średnicy, na obwodzie zaokrąglona i z rowkiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
  Uprawiana roślina ozdobna i warzywo liściowe.
        
        
(p) końcowe kłębiki obok siebie (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Niełupka w zarysie eliptyczna do okgławej, 0.8-1mm długości i 0.6-0.9mm średnicy, na obwodzie z wyraźnym wąskim kilem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
  Chenopodium capitatum
Uprawiana roślina ozdobna.
        
      
(p) okwiat niezmięśniały, dziko rosnące (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
  Dziko rosnące gatunki flory Polski.
      
        
(p) bylina (↓nie)
Chenopodium bonus-henricus (komosa strzałkowata)
Chenopodium bonus-henricus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta do ...
· Znamię słupka ponad 0.8 mm długości. Wszystkie słupki i owoce bocznie spłaszczone.
Chenopodium bonus-henricus (komosa strzałkowata)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Siedliska ruderalne, w miejscach wilgotnych i żyznych.
        
        
(p) jednoroczne (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· Znamię słupka krótsze jak 0.8mm.
        
          
(p) nasada liścia sercowata lub ucięta (↓nie)
Chenopodium hybridum (komosa wielkolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· Niełupki 1.5-2mm średnicy.
Chenopodium hybridum (komosa wielkolistna)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Siedliska ruderalne, także chwast w ogrodach i w uprawach okopowych. Na glebach żyznych, lekkich, rośnie także w półcieniu.
          
          
(p) liście dwubarwne (↑nie) (↓nie)
Chenopodium rubrum (komosa czerwonawa)
po lewej płożące się pędy komosy sinej (Chenopodium glaucum), po prawej wzniesiony pęd komosy czerwonawej (Chenopodium rubrum)
Chenopodium glaucum (komosa sina)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeg ...
Chenopodium glaucum (komosa sina)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Występuje na odkrytych, ciepłych, terenach podmokłych, przy wodach stojących i płynących, na solniskach i terenach o większym stężeniu soli lub związków azotowych, terenach ruderalnych, przy składowiskach obornika, silosach na kiszonkę.
          
          
(p) liście inne (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· Znamię słupka drobne, około 0.5 mm długości; niełupki poniżej 1.5 mm średnicy.
          
            
(p) owoce bocznie spłaszczone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
· Kwiatostan nieomączony, nagi.
            
              
(p) listki okwiatu bez kila (↓nie)
Chenopodium rubrum
Chenopodium rubrum (komosa czerwonawa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
Chenopodium rubrum (komosa czerwonawa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pozbawione roślinności tereny przy ciekach wodnych i wodach stojących. Preferuje gleby głębokie, zasobne w azot i próchnicę. Także na innych wilgotnych i zasobnych w rozkładającą się materię organiczną terenach ruderalnych.
              
              
(p) listki okwiatu z kilem (↑nie)
Chenopodium chenopodioides (komosa solniskowa)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w ...
Chenopodium chenopodioides (komosa solniskowa)
syn. Chenopodium botryodes · Chenopodium crassifolum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Słonorośle. U nas na słonym torfowisku koło Łęczycy.
              
            
(p) owoce nie bocznie spłaszczone (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pra ...
            
              
(p) niełupki z ostrym brzegiem (↓nie)
Chenopodium murale (komosa murowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
Chenopodium murale (komosa murowa)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Siedliska ruderalne, żyzne.
              
              
(p) niełupki obłe (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
              
                
(p) kwiatostan i kwiaty nagie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
                
                  
(p) liście całobrzegie (↓nie)
Chenopodium polyspermum (komosa wielonasienna)
Chenopodium polyspermum (komosa wielonasienna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rog ...
· Łodyga wyraźnie czworoboczna, pokładająca się lub podnosząca się.
Chenopodium polyspermum (komosa wielonasienna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Przy ciekach i zbiornikach wodnych, na piaszczystych brzegach i łachach pozbawionych okrywy roślinnej, na obszarach okresowo zalewanych lub podmokłych, jako chwast upraw, zwłaszcza okopowych, na przydrożach, terenach ruderalnych.
                  
                  
(p) liście ząbkowane (↑nie)
Chenopodium urbicum (komosa trójkątna)
XL
Chenopodium urbicum (komosa trójkątna)
XL
Chenopodium urbicum (komosa trójkątna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
· Łodyga niewyraźnie kanciasta, wzniesiona.
Chenopodium urbicum (komosa trójkątna)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Siedliska ruderalne, pobocza. Na glebach żyznych, często słonych, wiosną wilgotnych.
                  
                
(p) kwiatostan i kwiaty omączone (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
                
                  
(p) silny zapach śledziowy (↓nie)
Chenopodium vulvaria (komosa mierzliwa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· Dolne liście łodygowe jajowate do szeroko rombowych, całobrzegie lub z niewyraźnymi zębami w najszerszej części.
Chenopodium vulvaria (komosa mierzliwa)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Siedliska ruderalne, przydroża, przypłocia. Na glebach lekkich, zasobnych zwłaszcza w azot, w miejscach ciepłych, nasłonecznionych.
                  
                  
(p) bez śledziowego zapachu (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
Chenopodium album agg. (komosa biała (agg.))
wystepowanie
lebioda · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Tutaj liczne podobne do siebie drobne gatunki. Przy ich oznaczaniu szczególne znaczenie mają urzeźbienie nasion, kształt liści (zwłaszcza dolnych i środkowych łodygowych), forma kwiatostanu i kłębików oraz forma wzrostu.
                  
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu