antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (EN) [234]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Chenopodium urbicum L.

komosa trójkątna
Chenopodium urbicum (komosa trójkątna)
11.09.2012, Czaple Ruskie, gm. Korczew, woj. mazowieckie; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Chenopodium urbicum (komosa trójkątna)
07.1998, Szczeglacin, gm. Korczew, woj. mazowieckie; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Chenopodium urbicum (komosa trójkątna)
XL
Chenopodium urbicum (komosa trójkątna)
XL
Chenopodium urbicum (komosa trójkątna)
XL

cechy charakterystyczne

Rośliny jednoroczne, ±nagie (za wyjątkiem samego początku wzrostu), bez charakterystycznego zapachu. Łodyga wzniesiona, do 100(150)cm wysokości.

space

Osie kwiatostanu i zewnętrzne powierzchnie listków okwiatu nagie. Wszystkie słupki i owoce spłaszczone z góry, ustawione poziomo względem dna kwiatowego. Wszystkie kwiaty o symetrii promienistej, (4)5-krotne. Listki okwiatu całobrzegie.

space

Kwitnienie lipiec-wrzesień.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Nieczęsta. Siedliska ruderalne, pobocza. Na glebach żyznych, często słonych, wiosną wilgotnych.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony. Archeofit.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A3. zmniejszanie się wielkości populacji w przyszłości (maksymalnie do 100 lat) o ≥50%: — przewidywane, oszacowane, wydedukowane lub domniemane, w perspektywie maksymalnie do 100 lat; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
c) zmniejsze się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (EN); archeofit; pochodzenie: Europa i Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.250+248 [71.2]
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.190 [16.3II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.217 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.122 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.89 [9]
· Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.30+38 [86.9]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.744 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.113 [11]
· Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1936 — Flora URSS. T.6 p.59+t3 [85.6]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.113 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.102 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 09.03.2016 · powstała/was created 16.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Chenopodium_urbicum.htm"> Chenopodium urbicum (komosa trójkątna) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>