antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Chenopodium bonus-henricus L.

komosa strzałkowata
Chenopodium bonus-henricus (komosa strzałkowata)
29.06.2002 copyright © by Antoni Mielnikow
Chenopodium bonus-henricus
rozwijający się kwiatostan
Chenopodium bonus-henricus
kwiatostan
Chenopodium bonus-henricus
część kwiatostanu
Chenopodium bonus-henricus

cechy charakterystyczne

Bylina o silnym, zdrewniałym korzeniu; pędy wzniesione lub podnoszące się, 20-60(100)cm wysokości. Pokryta włoskami banieczkowatymi i wielokomórkowymi.

space

Znamię słupka wielkie 0.8-1.5mm długości. Wszystkie słupki i owoce bocznie spłaszczone.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Nieczęsta. Siedliska ruderalne, w miejscach wilgotnych i żyznych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.234 [71.2]
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.183 [16.3II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.216 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.121 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.88 [9]
· Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.29+35 [86.9]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.751 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.112 [11]
· Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1936 — Flora URSS. T.6 p.52 [85.6]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.113 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.104 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 09.03.2016 · powstała/was created 15.02.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Chenopodium_bonus-henricus.htm"> Chenopodium bonus-henricus (komosa strzałkowata) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>