⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Chenopodiaceae (komosowate)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
Atriplex nitens (łoboda błyszcząca)
kwiat żeński bez podkwiatków z normalnym promienistym okwiatem 3D||
(p) z kwiatami z okwiatem (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładani ...
· Podkwiatki duże (niektóre > 10 mm), ich powierzchnia bez wyrostków, główne żyłki wychodzą z punktu znajdującego się nieco powyżej nasady podkwiatka.
  
    
Atriplex nitens (łoboda błyszcząca)
(p) liście dwubarwne (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta d ...
· Podkwiatki okrągławo-jajowate do sercowatych, ±zaostrzone, rzadziej prawie zaokrąglone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
Atriplex nitens (łoboda błyszcząca)
wystepowanie
łoboda połyskująca · syn. Atriplex sagittata · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Najczęściej w siedliskach antropogenicznych, tam gdzie gleba jest wzruszona, naga, na nasypach, składowiskach ziemi. Gatunek światłolubny i stosunkowo ciepłolubny. Na glebach gliniastych, ilastych, preferuje gleby z wapniem lub zasobne w azot.
    
    
Atriplex hortensis (łoboda ogrodowa)
Atriplex hortensis (łoboda ogrodowa)
(p) liście jednobarwne, matowe(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta d ...
· Podkwiatki prawie okrągłe, na szczycie tępe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
Atriplex hortensis (łoboda ogrodowa)
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Uprawiana roślina ozdobna (odmiany purpurowo zabarwione) lub jako warzywo liściowe. Przejściowo dziczejąca w miejscach uprawy.
    
  
(p) tylko kwiaty z podkwiatkami(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· Większość podkwiatków poniżej 8 mm długości, ich powierzchnia zwykle wyrostkami, główne żyłki odchodzą od nasady podkwiatka lub nie są dostrzegalne.
  
    
(p) podkwiatki zrośnięte (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zn ...
    
      
Atriplex glabriuscula (łoboda nadmorska)
XL
Atriplex glabriuscula (łoboda nadmorska)
(p) podkwiatki tylko w nasadzie stwardniałe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
· Wszystkie liście ogonkowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna j ...
Atriplex glabriuscula (łoboda nadmorska)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Słonorośle wybrzeża morskiego.
      
      
(p) podkwiatki do połowy stwardniałe(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
· Górne liście siedzące.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
  Siedliska ruderalne.
      
        
Atriplex tatarica (łoboda szara)
Atriplex tatarica (łoboda szara)
(p) dolne liście dość wąskie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
· Kwiatostan ulistniony co najwyżej w nasadzie, ±końcowy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu stro ...
Atriplex tatarica (łoboda szara)
wystepowanie
syn. Atriplex tataricum · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Tereny ruderalne, przydroża, bogate w materię organiczną, wapń i azot, na glebach nie nazbyt lekkich, przesychających, także nieco zasolnych.
        
        
Atriplex rosea (łoboda gwiazdkowata)
(p) dolne liście szerokie, kwiatostan ulistniony(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
· Kwiatostan przeważnie złożony z kłębików umieszczonych w kątach liści, jedynie kilka górnych bez podsadek.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym g ...
Atriplex rosea (łoboda gwiazdkowata)
wystepowanie
syn. Atriplex roseum · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Tereny ruderalne, przydroża, pobocza. Na glebach wysychających, zasolonych, bogatych w azot.
        
    
(p) podkwiatki wolne(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajdu ...
    
      
(p) podkwiatki silnie wcinane (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
Atriplex calotheca (łoboda zdobna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zasolone tereny wzdłuż wybrzeża morskiego.
      
      
(p) podkwiatki całobrzegie lub drobno ząbkowane(↑nie)
      
        
(p) podkwiatki na szypułkach (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
Atriplex longipes (łoboda szypułkowa)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W miejscach zasolonych, na wybrzeżu morskim.
        
        
(p) podkwiatki siedzące lub w nasadzie klinowato zwężone(↑nie)
        
          
Atriplex oblongifolia (łoboda długolistna)
(p) podkwiatki całobrzegie, zaokrąglone w nasadzie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Rośliny duże, zwykle ponad 1m wysokości, z ±wzniesioną łodygą.
Atriplex oblongifolia (łoboda długolistna)
wystepowanie
łoboda wąskolistna · syn. Atriplex oblongifolium · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Siedliska ruderalne, pobocza dróg i ścieżek. Preferuje gleby zasobne w wapń, czasem nieco zasolone.
          
          
(p) podkwiatki drobno ale wyraźnie ząbkowane(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersj ...
· Rośliny niskie, zwykle poniżej 80cm wysokości, łodyga wzniesiona lub podnosząca się.
          
            
Atriplex littoralis (łoboda nadbrzeżna)
XL
(p) liście równowąskie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
· Podkwiatki wyraźnie, zwłaszcza w najszerszej części, ostro ząbkowane do piłkowanych, przynajmniej z 3-4 parami ząbków; powierzchnia zwykle z licznymi wyraźnymi wyrostkami, na szczycie słabo rozchylone.
Atriplex littoralis (łoboda nadbrzeżna)
wystepowanie
syn. Atriplex litorale · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zasolone piaski i wydmy piaszczyste nad Bałtykiem.
            
            
(p) przynajmniej dolne liście szerokie(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
            
              
Atriplex prostrata ssp. prostrata (łoboda oszczepowata typowa)
(p) dolne liście szerokotrójkątne, oszczepowate, w nasadzie ucięte (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyra ...
· Podkwiatki ±szeroko trójkątne lub trójkątno-rombowate.
Atriplex prostrata s.l. (łoboda oszczepowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Siedliska ruderalne i zasolone.
              
              
(p) dolne liście bardziej wydłużone, nasada raczej klinowata, jeśli ząbkowane to ząbki skierowane do przodu(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępn ...
· Podkwiatki szeroko lancetowate do rombowatych.
              
                
Atriplex patula (łoboda rozłożysta)
XL
(p) dolne gałązki poziomo odchodzące (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· Podkwiatki z jedną parą wyraźnych oszczepowatymi ząbków w najszerszej części (na części podkwiatków ząbki mogą być niewyraźnie), nasada klinowata i nieco zaokrąglona; poza tym ząbkowane lub całobrzegie, powierzchnia kolczasta lub gładka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
Atriplex patula (łoboda rozłożysta)
wystepowanie
syn. Atriplex patulum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pospolita; siedliska ruderalne, uprawy, aluwia. Gleby raczej zasobne w azot, mogą być trochę zasolone.
                
                
Atriplex oblongifolia (łoboda długolistna)
(p) gałązki wzniesione(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Kwiatostan zwykle nieprzerywany, z ±równomiernie rozmieszczonymi skąpokwiatowymi kłębikami (po 2-3(4) kwiaty).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne element ...
Atriplex oblongifolia (łoboda długolistna)
wystepowanie
łoboda wąskolistna · syn. Atriplex oblongifolium · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Siedliska ruderalne, pobocza dróg i ścieżek. Preferuje gleby zasobne w wapń, czasem nieco zasolone.
                
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

oznaczanie

Przy oznaczaniu potrzebne są dolne liście łodygowe oraz dojrzałe owoce z podkwiatkami. Ponieważ dolne liście łodygowe zwykle zanikają w okresie dojrzałości owoców, czasem konieczna jest dwukrotna obserwacja i pobranie materiału do oznaczania.
Poszczególne egzemplarze danego gatunku w obrębie jednej populacji mogą znacznie różnić się wielkością podkwiatków i ich cechami (np. ząbkowaniem, wydłużoniem). Należy wybierać raczej egzemplarze typowe lub przeanalizować zmienność populacji.

opis

Atriplex nitens (łoboda błyszcząca)
okrywy, nasiona, kwiaty promieniste || 3D 3D
Rośliny zielne jednoroczne. Zwłaszcza młode części i spodnia strona liści jest gęsto pokryta banieczkowatymi włoskami (omączona). Z wiekiem włoski mogą ścierać się, odpadać, i roślina wtedy ±naga. Korzeń palowy, rozgałęziający się, białawy.

space

Kwiaty jednopłciowe (wyjątkowo obupłciowe), jednopienne, zwykle zebrane w kłębiki, zawierające kwiaty żeńskie i męskie. Kłębiki wyrastają w kątach liści, w sumie tworzą różnej formy, przerywane, kwiatostany kłosopodobne.

space

Kwiaty żeńskie zwykle bez okwiatu, słupek jest okryty dwoma naprzeciwległymi podkwiatkami, z jednym bocznie spłaszczonym słupkiem, znamię nitkowate dwudzielne, rzadziej, u niektórych gatunków na tej samej roślinie spotyka się dodatkowo kwiaty żeńskie (4)5-listkowym okwiatem, bez podkwiatków i ze słupkiem spłaszczonym od góry. Wiatropylne.

space

literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.266 [71.2]
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.199 [16.3II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.220 [40]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.118 [11]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.125+118k [15]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.105 [3]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.91 [9]
· Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1936 — Flora URSS. T.6 p.77 [85.6]
· Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.44 [86.9]
· Kotov, M.I., 1952 — Flora URSR. T.4 Salicaceae — Caryophyllaceae p.316 [89.4]
· Săvulescu, T., 1952 — Flora Romanicae. T.1 Lycopodiaceae — Cactaceae p.538 [91.1]
· Sokolov S.Ja., 1951 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.2 p.553+554 [119.2]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.69+66+67+387 [80]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.115 [150.1]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 02.01.2017 · powstała/was created 07.01.2004

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Atriplex.htm"> Atriplex (łoboda) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>