antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Atriplex oblongifolia Waldst. et Kit.

łoboda długolistna łoboda wąskolistna
Atriplex oblongifolium Waldst. et Kit.
na stronie — opis · występowanie · znaleziska
Atriplex oblongifolia (łoboda długolistna)
22.09.2009 copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska
Atriplex oblongifolia (łoboda długolistna)
Atriplex oblongifolia (łoboda długolistna)

opis

Rośliny jednoroczne, duże 30-110(150)cm, zwykle ponad 1m wysokości, z ±wzniesioną łodygą.

space

Podkwiatki ±całobrzegie, w nasadzie zaokrąglone, ich powierzchnia z bez wyrostków, zwykle ponad 5mm długości.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Siedliska ruderalne, pobocza dróg i ścieżek. Preferuje gleby zasobne w wapń, czasem nieco zasolone.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa zachodnia, Azja i Afryka [czas przybycia na teren Polski: 1882r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

znalezisko 20090922.1.bsw - Atriplex oblongifolia (łoboda długolistna)
5f · 20090922.1.bsw
leg. Barbara Sudnik-Wójcikowska
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.276+272i+276i+268k [71.2]
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.202 [16.3II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.220 [40]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.118 [11]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.125 [15]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.105 [3]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.91 [9]
· Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1936 — Flora URSS. T.6 p.91 [85.6]
· Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.50 [86.9]
· Kotov, M.I., 1952 — Flora URSR. T.4 Salicaceae — Caryophyllaceae p.316 [89.4]
· Săvulescu, T., 1952 — Flora Romanicae. T.1 Lycopodiaceae — Cactaceae p.538 [91.1]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.754a [17]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.116 [150.1]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 12.03.2016 · powstała/was created 05.12.2008

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Atriplex_oblongifolia.htm"> Atriplex oblongifolia (łoboda długolistna) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>