takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Atriplex nitens Schkuhr

łoboda błyszcząca łoboda połyskująca
Atriplex nitens Schrank. · Atriplex sagittata Borkh.
Atriplex nitens (łoboda błyszcząca)
pokrój; 21.09.2011, Wrocław; copyright © by Marek Snowarski
Atriplex nitens (łoboda błyszcząca)
kwiat osłonięty podkwiatkami i kwiat żeński bez podkwiatków, "normalny" 3D||
Atriplex nitens (łoboda błyszcząca)
Atriplex nitens (łoboda błyszcząca)
Atriplex nitens (łoboda błyszcząca)
Atriplex nitens (łoboda błyszcząca)

opis

Atriplex nitens (łoboda błyszcząca)
owoce; z podkwiatkami 3D||
Atriplex nitens (łoboda błyszcząca)
okrywy, nasiona, kwiaty promieniste || 3D 3D
Gatunek o niewielkiej zmienności. Na stanowiskach suchych o zwartym podłożu rośliny są mniejsze, słabiej rozgałęzione, listki okrywy są mniejsze, liście słabo ząbkowane do całobrzegich.
Atriplex nitens (łoboda błyszcząca)
kwiat żeński bez podkwiatków z normalnym promienistym okwiatem 3D||
Duża roślina zielna. Łodyga (50)100-200(250) cm wysokości, prosto wzniesiona, mniej lub bardziej rozgałęziająca się; powierzchnia omączona, szarożółto lub zielono prążkowana, tępo kanciasta. Ulistnienie ± skrętoległe.

space

Kwiatostan bogaty, kwiaty w 2(-4) kłębikach licznie zebrane groniasto na bezlistnych łodyżkach, na końcach łodygi, bocznych odgałęzień, w kątach liści. Gałązki w czasie owocowania zwisające.

space

Kwiaty żeńskie dwojakiej postaci — liczne z dwulistkową okrywą utworzoną przez podkwiatki ale bez listków okwiatu, z bocznie spłaszczoną zalążnią oraz pojedyncze „normalne” tj. o symetrii promienistej i z listkami okwiatu.

Podkwiatki są duże, niezrośnięte, żywo jasnozielone, ±jajowate, jajowatotrójkątne, całobrzegie, o zaokrąglonej podstawie, zakończone ostro (kąt zejścia brzegów 60-110°) lub rzadko ±zaokrąglone. W czasie owocowania oliwkowożółte, znacznie powiększone, (5-)8-11(-14) mm długości i (3-)5-7(-11) mm szerokości, powierzchnia ±naga, z trzema głównymi żyłkami rozchodzącymi się dłoniasto z punktu powyżej nasady listka; szypułka owocu ponad podkwiatkami bardzo krótka, do 1 mm.

space

Niełupki zróżnicowane na trzy typy. Wszystkie silnie spłaszczone i zwykle ±wklęsłe. W kwiatach z podkwiatkami tworzą się owoce osłonięte przez przytulonymi do siebie listkami okrywy; pierwszy typu owoców występuje w znacznej przewadze, łupina nasienna jest miękka, ±gładka, matowa, żółtawa do żółtobrunatnej, nasiono 2-3(4) mm średnicy, 0.7-1 mm grubości, z wyraźnie widocznym, biegnącym obwodowo zgiętym zarodkiem, pod ostrym korzonkiem zarodka wyraźne wcięcie łupiny nasiennej; drugi typ niełupek jest znacznie mniej liczny, podkwiatki są zwykle mniejsze, łupina nasienna twarda, czarna, krucha, błyszcząca, z delikatną siateczką o nieco wypukłych oczkach, zarys zarodka nie zaznacza się na powierzchni nasienia, są mniejsze 1.5-2 mm średnicy i 0.7-0.9 mm grubości. W nielicznie występujących kwiatach z listkami okwiatu tworzy się trzeci typ niełupki, są one spłaszczone od góry, 1.3-1.6 mm średnicy, 0.7-0.8 mm grubości, łupina twarda, czarna, krucha, powierzchnia delikatnie punktowana, brązowe do czarnobrązowych.

space

występowanie

Atriplex nitens (łoboda błyszcząca)
pokrój; wyschnięta roślina z owocami
Atriplex nitens (łoboda błyszcząca)
wystepowanie
o mapie występowania
Nieczęsta, w cieplejszych rejonach Polski, brak w północno-wschodniej Polsce. Gatunek światłolubny i stosunkowo ciepłolubny, nie znosi wczesnych przymrozków bo owoce potrzebują więcej czasu na osiągnięcie dojrzałości.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

Atriplex hortensis · łoboda ogrodowa

antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, zadomowiony [234]
Rzadko uprawiana jako warzywo łoboda ogrodowa (Atriplex hortensis) ma liście z obu stron zielone (purpurowe w odmianie uprawianej), matowe, początkowo spodem nieco srebrzyście owłosione, potem łysieją; podkwiatki są prawie okrągłe, tępo zakończone, owoc tej długości do jego szypuła ponad podkwiatkami.
znalezisko 20111001.3.11 - Atriplex nitens (łoboda błyszcząca); okolice Siechnic - Kotowic
18f · 20111001.3.11
leg. Marek Snowarski
/okolice Siechnic - Kotowic/
znalezisko 20110921.5.11 - Atriplex nitens (łoboda błyszcząca); Wrocław
2f · 20110921.5.11
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
znalezisko 20121007.2.12 - Atriplex nitens (łoboda błyszcząca); Wrocław, porzucona budowa
33f · 20121007.2.12
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, porzucona budowa/
znalezisko 20101115.1.10 - Atriplex nitens (łoboda błyszcząca); Wrocław
19f · 20101115.1.10
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
znalezisko 20101016.1.jkr - Atriplex nitens (łoboda błyszcząca); Kraków
5f · 20101016.1.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Kraków/
znalezisko 20111001.1.jkr - Atriplex nitens (łoboda błyszcząca); Knurów
3f · 20111001.1.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Knurów/
znalezisko 20111012.5.11 - Atriplex nitens (łoboda błyszcząca); Wrocław ul. Strzegomska
2f · 20111012.5.11
leg. Marek Snowarski
/Wrocław ul. Strzegomska/
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.270 [71.2]
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.201 [16.3II]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.125 [15]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.105 [3]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.221 [40]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.91 [9]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.118 [11]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.69+70i+360+361+386+387 [80]
· Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.48 [86.9]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.753 [17]
· Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. p.77 [81]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.116 [150.1]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 11.03.2016 · powstała/was created 19.11.2010

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Atriplex_nitens.htm"> Atriplex nitens (łoboda błyszcząca) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>