antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (VU) [234]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Atriplex rosea L.

łoboda gwiazdkowata
Atriplex roseum L.
Atriplex rosea (łoboda gwiazdkowata)
08.1873, Łosice, woj. mazowieckie; copyright © by arkusz zielnikowy ze zbiorów WA; fot. M. Graniszewska, P. Kalinowski XL
Atriplex rosea (łoboda gwiazdkowata)

cechy charakterystyczne

Roślina jednoroczna, 20-60(80)cm wysokości, łodyga główna ±wzniesiona, nie prażkowana, silnie rozgałęziona, gałązki podnoszące się; gęsto łuskowato, biało owłosione.

space

Kwiatostan przeważnie złożony z kłębików umieszczonych w kątach liści, jedynie kilka górnych bez podsadek.

space

Kwitnienie lipiec-wrzesień.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Tereny ruderalne, przydroża, pobocza. Na glebach wysychających, zasolonych, bogatych w azot.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony. Archeofit.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <10000.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤1000.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (VU); archeofit; pochodzenie: Europa i Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.272 [71.2]
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.206 [16.3II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.224 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.126 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.93 [9]
· Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.46+52 [86.9]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.760 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.120 [11]
· Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1936 — Flora URSS. T.6 p.94+t4 [85.6]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.116 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.108 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 11.03.2016 · powstała/was created 16.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Atriplex_rosea.htm"> Atriplex rosea (łoboda gwiazdkowata) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>