antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Atriplex tatarica L.

łoboda szara
Atriplex tataricum L.
Atriplex tatarica (łoboda szara)
Atriplex tatarica (łoboda szara)
Atriplex tatarica (łoboda szara)
Atriplex tatarica (łoboda szara)
Atriplex tatarica (łoboda szara)

cechy charakterystyczne

Rośliny jednoroczne, (10)20-60(80)cm wysokości, wzniesione do pokładających się; początkowo gęsto łuskowato, biało owłosione; łodyga nie prążkowana.

space

Kwiatostan ulistniony co najwyżej w nasadzie, ±końcowy.

space

Kwitnienie lipiec-październik.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Tereny ruderalne, przydroża, bogate w materię organiczną, wapń i azot, na glebach nie nazbyt lekkich, przesychających, także nieco zasolnych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: południowa i południowo-wschodnia Europa i Azja zachodnia [czas przybycia na teren Polski: 1847r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych