antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Atriplex tatarica L.

łoboda szara
Atriplex tataricum L.
Atriplex tatarica (łoboda szara)
copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska
Atriplex tatarica (łoboda szara)
Atriplex tatarica (łoboda szara)
Atriplex tatarica (łoboda szara)
Atriplex tatarica (łoboda szara)
Atriplex tatarica (łoboda szara)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu: Atriplex (łoboda)kl 116
Rośliny jednoroczne, (10)20-60(80)cm wysokości, wzniesione do pokładających się; początkowo gęsto łuskowato, biało owłosione; łodyga nie prążkowana.

space

Kwiatostan ulistniony co najwyżej w nasadzie, ±końcowy.

space

Kwitnienie lipiec-październik.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Tereny ruderalne, przydroża, bogate w materię organiczną, wapń i azot, na glebach nie nazbyt lekkich, przesychających, także nieco zasolnych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: południowa i południowo-wschodnia Europa i Azja zachodnia [czas przybycia na teren Polski: 1847r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych