takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.229)
· Czerwona Lista — RE–wymarły na terenie Polski
· Czerwona Księga — EX–wymarły

Atriplex calotheca (Rafn) Fr.

łoboda zdobna
Atriplex calotheca Fr.

cechy charakterystyczne

Roślina jednoroczna, 30-100cm wysokości, naga; łodyga wzniesiona lub podnosząca się, prążkowana.

space

Kwitnienie lipiec-wrzesień.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.229 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Zasolone tereny wzdłuż wybrzeża morskiego.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

RE – wymarły na terenie Polski.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

literatura · references
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.206 [16.3II]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.126 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.93 [9]
· Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.47+50 [86.9]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.758 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.118 [11]
· Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1936 — Flora URSS. T.6 p.92+t4 [85.6]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.116 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.107 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 11.03.2016 · powstała/was created 16.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Atriplex_calotheca.htm"> Atriplex calotheca (łoboda zdobna) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>