atlas-roslin.pl

Chenopodium chenopodioides (L.) Aeilen [🔉 *o·i·des]

komosa solniskowa
Chenopodium botryodes Sm. [🔉 che·no·po·di·um *] · Chenopodium crassifolum Hornem. [🔉 che·no·po·di·um *] · Oxybasis chenopodioides (L.) S.Fuentes, Uotila et Borsch [🔉 *o·i·des]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Chenopodium (komosa)kl 59
Rośliny jednoroczne, początkowo rzadko omączone, potem nagie. Łodygi zwykle wzniesione, 10-50(100)cm wysokości.

space

Słupki i owoce w większości bocznie spłaszczone, (poza szczytowymi w kłębikach które ustawione poziomo względem dna kwiatowego).

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
ekologiczne liczby wskaźnikowe Chenopodium chenopodioides (komosa solniskowa)
Słonorośle. U nas na słonym torfowisku koło Łęczycy.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

wybrane okazy · selected collections

#3
jkr.520922-1
leg. Józef Mądalski, det. Józef Mądalski (app. P. Aellen)
/Wilczkowice Stare k. Łęczycy/
/KRAM 477073/
#5
jkr.420921-KRAM244809
leg. I. Prodan
#5
jkr.790912-KRAM458668
leg. J. Szujko-Lacza, det. G. Szollat
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 [71.2]
 • Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II [16.3II]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 [86.9]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1936 — Flora URSS. T.6 [85.6]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae [150.1]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji