atlas-roslin.pl

Bassia [🔉 bas·si·a]

Chenopodiaceae Chenopodiaceae Chenopodiaceae Chenopodiace…Chenopodiaceae🔑mietelnik (Kochia)obione szypułkowa (Halimione pedunculata)
cechy diagnostyczne w kluczu:Chenopodiaceae (komosowate)kl 6904
  
↓nieliście równowąsko-lancetowate
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· Listki okwiatu podczas kwitnienia nagie, na owocach z haczykowatymi kolcami 1 – 1.5 mm długości.
  Dawniej zawleczona. Roślina z południowo-wschodniej Europy i Azji Centralnej gdzie rośnie na solniskach i terenach ruderalnych
  
  
↑nie liście nitkowate
Bassia sedoides
Bassia sedoides
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Listki okwiatu z ostrymi kolcami ok.1 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
  U nas dawniej zawleczona. Pochodzi z Europy południowo-wschodniej i Azji Centralnej gdzie rośnie na solniskach i w stepie.