efemerofit [24][234]

Bassia hyssopifolia (Pall.) Volkens

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu: Bassiakl 6906
Roślina jednoroczna, 10-100cm wysokości.

space

Listki okwiatu podczas kwitnienia nagie, na owocach z haczykowatymi kolcami 1-1.5mm długości.

występowanie

Roślina z południowo-wschodniej Europy i Azji Centralnej gdzie rośnie na solniskach i terenach ruderalnych.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- niezadomowiony; efemerofit; pochodzenie: Europa wschodnia i Azja zachodnia [czas przybycia na teren Polski: XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych