takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Kochia laniflora (S.G. Gmel.) BorbáS

mietelnik piaskowy
Kochia arenaria (P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.) Roth · Kochia arenaria Roth
Kochia laniflora (mietelnik piaskowy)
12.08.2005 copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska
Kochia laniflora (mietelnik piaskowy)
Kochia laniflora (mietelnik piaskowy)
Kochia laniflora (mietelnik piaskowy)
Kochia laniflora (mietelnik piaskowy)
Kochia laniflora (mietelnik piaskowy)
Kochia laniflora (mietelnik piaskowy)
Kochia laniflora (mietelnik piaskowy)
Kochia laniflora (mietelnik piaskowy)

cechy charakterystyczne

Roślina jednoroczna, (5)10-50(60)cm wysokości. Łodyga od spodu słabo rozgałęziająca się, boczne gałązki podobnej długości jak główna.

space

Ząbki okwiatu gęsto przylegająco owłosione, przeważnie z ciemnozieloną plamą, ze skrzydlastym wyrostkiem.

space

występowanie

Kochia laniflora (mietelnik piaskowy)
wystepowanie
o mapie występowania
Luźne piaski, często w dolinach rzek, bory na piasku i temu podobne siedliska.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.