⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Chenopodiaceae (komosowate)]
  
podkwiatki znacznie dłuższe od listków okwiatu (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· Owoce zwykle ponad 1.5mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· ta cecha dia ...
Polycnemum majus (chrząstkowiec większy)
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Bardzo rzadko zawlekany. Ciepłe tereny piaszczyste, kamieniste, suche, tereny kolejowe, z preferencją dla gleb zasadowych.
  
  
podkwiatki ±długości listków okwiatu(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Owoce zwykle poniżej 1.5mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· ta cecha diagnosty ...
  
    
Polycnemum arvense (chrząstkowiec polny)
Polycnemum arvense (chrząstkowiec polny)
liście szydlaste, szersze (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
· Podsadki w środkowej części łodygi co najwyżej 6× dłuższe od okwiatu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
Polycnemum arvense (chrząstkowiec polny)
wystepowanie
chrząstkowiec pospolity · takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit
  Tereny piaszczyste, żwirownie, pobocza, rzadko na ruderalnych. Zwykle na glebach kwaśnych lub neutralnych.
    
    
liście bardzo cienkie(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· Podsadki w środkowej części łodygi ponad 6× dłuższe od okwiatu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
Polycnemum heuffelii (chrząstkowiec Heuffela)
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Bardzo rzadko zawlekany. Suche murawy, świetliste lasy, na piasku.
    
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.215 [71.2]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.119 [15]
· Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.23+69 [86.9]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.99 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 09.03.2017 · powstała/was created 29.01.2015

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Polycnemum.htm"> Polycnemum (chrząstkowiec) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>