⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Chenopodiaceae (komosowate)]
  
podkwiatki znacznie dłuższe od listków okwiatu (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· Owoce zwykle ponad 1.5mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· ta cecha d ...
Polycnemum majus (chrząstkowiec większy)
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Bardzo rzadko zawlekany. Ciepłe tereny piaszczyste, kamieniste, suche, tereny kolejowe, z preferencją dla gleb zasadowych.
  
  
podkwiatki ±długości listków okwiatu (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Owoce zwykle poniżej 1.5mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· ta cecha diagnos ...
  
    
liście szydlaste, szersze (↓nie)
Polycnemum arvense (chrząstkowiec polny)
Polycnemum arvense (chrząstkowiec polny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
· Podsadki w środkowej części łodygi co najwyżej 6× dłuższe od okwiatu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
Polycnemum arvense (chrząstkowiec polny)
wystepowanie
chrząstkowiec pospolity · takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit
  Tereny piaszczyste, żwirownie, pobocza, rzadko na ruderalnych. Zwykle na glebach kwaśnych lub neutralnych.
    
    
liście bardzo cienkie (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· Podsadki w środkowej części łodygi ponad 6× dłuższe od okwiatu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
Polycnemum heuffelii (chrząstkowiec Heuffela)
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Bardzo rzadko zawlekany. Suche murawy, świetliste lasy, na piasku.