antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Polycnemum heuffelii Láng

chrząstkowiec Heuffela

cechy charakterystyczne

Roślina jednoroczna, (3)7-12(15)cm wysokości. Łodyga główna ±wzniesiona, gałązki boczne zwykle krótsze od głównej.

space

Podkwiatki ± długości listków okwiatu, do 1.5mm długości.

space

Kwitnienie lipiec-wrzesień.

występowanie

Bardzo rzadko zawlekany. Suche murawy, świetliste lasy, na piasku.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa wschodnia i południowo-wschodnia [czas przybycia na teren Polski: 1879]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych