takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.230); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Salicornia europaea L.

soliród zielny solirodek zielny
Salicornia herbacea L.
Salicornia europaea
04.08.2008, solnisko w Kołobrzegu; copyright © by Jerzy Kruk
Salicornia europaea (soliród zielny)
Salicornia europaea (soliród zielny)
Salicornia europaea (soliród zielny)
XL
Salicornia europaea (soliród zielny)
XL

cechy charakterystyczne

Roślina jednoroczna, 10-35cm wysokości.

space

Kwitnienie sierpień-wrzesień(październik).

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.230 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Salicornia europaea (soliród zielny)
wystepowanie
o mapie występowania
Solniska (obligatoryjny halofit), w miejscach wiosną podmokłych, potem przesychających.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

Salicornia brachystachya

takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Salicornia dolichostachya »2

takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]