antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Chenopodium suecicum Murr

komosa zielona
Chenopodium suecicum (komosa zielona)
10.06.2011, stawy rybne (Szczerbaków k/Wiślicy); copyright © by Jerzy Kruk
Chenopodium suecicum (komosa zielona)
Chenopodium suecicum (komosa zielona)
Chenopodium suecicum (komosa zielona)

opis

Chenopodium suecicum (komosa zielona)
Rośliny nie rozgałęzione u podstawy lub rozgałęziające się pędami ukośnie odchodzącymi od łodygi głównej.

space

Blaszka liściowa dolnych i środkowych liści łodygowych stosunkowo cienka, szerokojajowata do rombowatej, zwykle trójwrębna, ostro ząbkowana.

space

Listki okwiatu z wyraźnym ostrym grzbietem do oskrzydlonych.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Jako chwast okopowych, na żyznych, wilgotnych polach, w ogrodach, poza tym przydroża, żyzne, chłodne, ocienione tereny ruderalne, czasem brzegi wód.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna, Europa północna i Azja północna [czas przybycia na teren Polski: 1827r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych