antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (VU) [234]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Chenopodium ficifolium Sm.

komosa jesienna
Chenopodium ficifolium (komosa jesienna)
10.06.2011, stawy rybne (Szczerbaków k/Wiślicy); copyright © by Jerzy Kruk
Chenopodium ficifolium (komosa jesienna)

opis

Chenopodium ficifolium (komosa jesienna)
Roślina jednoroczna, do 150(170)cm wysokości.

space

Kwiatostan bogato rozgałęziony w formie wiechy pozornej z równomiernie rozłożonymi kłębikami.

space

Kwitnienie lipiec-wrzesień.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Dość częsta, głównie na zachodzie Polski. Aluwia, pola, miejsca ruderalne zasobne w azot.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia. Archeofit.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (VU); archeofit; pochodzenie: Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych