takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· prawdopdobnie kenofit, ustalenie statusu wymaga dalszych badań [234]

Oenothera biennis L. s.str.

wiesiołek dwuletni
na stronie — występowanie · znaleziska
Oenothera biennis (wiesiołek dwuletni)

27.06.2003, Zdbice, k. Wałcza; copyright © by Marek Snowarski

Oenothera biennis (wiesiołek dwuletni)
Oenothera biennis (wiesiołek dwuletni)
Oenothera biennis (wiesiołek dwuletni)
Oenothera biennis (wiesiołek dwuletni)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- ustalenie statusu wymaga dalszych badań, nieinwazyjny; prawdopdobnie kenofit; pochodzenie: nieznany [czas przybycia na teren Polski: nieokreślony]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

znalezisko 20030627.59.03 - Oenothera biennis (wiesiołek dwuletni); Zdbice, k. Wałcza

27f · 20030627.59.03
leg. Marek Snowarski
/Zdbice, k. Wałcza/

znalezisko 20080722.1.js - Oenothera biennis (wiesiołek dwuletni)

4f · 20080722.1.js
leg. Jacek Soboń